อัลบัมภาพที่ 14112    มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อัลบัมภาพที่ 14051    ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
<< Back Next >>