อัลบัมภาพที่ 13392     มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 13384    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนธันวาคม และนักเรียนที่แต่งกายดีตลอดทั้งปี ให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)
<< Back Next >>