อัลบัมภาพที่ 13483    Music : บรรยากาศการรับรางวัล Trinity Awards 2018 (งานศูนย์ดนตรี)
อัลบัมภาพที่ 13476    รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา "Hong Kong Bouldering Championships 2019 ” ณ ประเทศฮ่องกง (งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ)
<< Back Next >>