อัลบัมภาพที่ 12545    การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
อัลบัมภาพที่ 12536     ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>