อัลบัมภาพที่ 13190     กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561 (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
อัลบัมภาพที่ 13144    การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
<< Back Next >>