อัลบัมภาพที่ 13321    Building : มาตรการสำคัญรองรับผลกระทบจากฝุ่นละออง (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 13058    Building : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ระดับอาเซียน (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>