อัลบัมภาพที่ 12714    ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 12712    ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>