อัลบัมภาพที่ 13016    Adult course for ACT personnel 2018 (งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)
อัลบัมภาพที่ 13015    ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell October Course 2018 (งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)
<< Back Next >>