อัลบัมภาพที่ 13983    การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
อัลบัมภาพที่ 13976    ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ด.ช.ธนกร ม.1/7 และ ด.ช.ชยางกูร ป.4/7 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
<< Back Next >>