อัลบัมภาพที่ 13937    Music : ผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับประถม) (งานศูนย์ดนตรี)
อัลบัมภาพที่ 13917    พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)
<< Back Next >>