อัลบัมภาพที่ 14077    IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) (งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ)
อัลบัมภาพที่ 14076    Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) (งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ)
<< Back Next >>