อัลบัมภาพที่ 14179    ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Coke Cup U-19 Thailand Championship กลุ่ม 3 (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
อัลบัมภาพที่ 14178    อัสสัมชัญธนบุรีรับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ สาขากีฬาและนันทนาการ ปี 2019 (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
<< Back Next >>