อัลบัมภาพที่ 13858    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ฉีดพ่นยาป้องกันลูกน้ำยุงลาย (งานอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 13665    ประมวลภาพทัศนศึกษาพนักงานต่างประเทศ (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>