อัลบัมภาพที่ 14132    CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape (งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
อัลบัมภาพที่ 14010    CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive (งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
<< Back Next >>