อัลบัมภาพที่ 11411    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
อัลบัมภาพที่ 11116    ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน คอร์ส การเย็บ - ปัก (จักรเย็บผ้า) Summer Course 2017 สัปดาห์ที 3 – 4 (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
<< Back Next >>