อัลบัมภาพที่ 11096    การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2016 (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
อัลบัมภาพที่ 11089    ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน คอร์ส การเย็บ - ปัก (จักรเย็บผ้า) Summer Course 2017 สัปดาห์ที 1 – 2 (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
<< Back Next >>