อัลบัมภาพที่ 13395    ตะกร้าคณะ: การศึกษาดูงานตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช (หนองแขม) (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 13370    งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>