อัลบัมภาพที่ 13223    งานแนะแนว : โครงการศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 13221    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาการ ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา)
<< Back Next >>