[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ฉายา: -
อายุงาน: 2019 ปี 10 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอาคารสถานที่
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “ความคามหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หน.ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 26 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ก.พ. 2557  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอน ปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ชั้นม.1/1 13 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 13 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(120)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันICE HOCKEY ชิงแชมป์ประเทศไทย 9 ต.ค. 2562
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ICE HOCKEY ชิงแชมป์ประเทศไทย 9 ต.ค. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Coke Cup U-19 Thailand Championship กลุ่ม 3 7 ต.ค. 2562
อัสสัมชัญธนบุรีรับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ สาขากีฬาและนันทนาการ ปี 20197 ต.ค. 2562
ประมวลภาพบรรยากาศ October Course 2019 สัปดาหืที่ 14 ต.ค. 2562
แนะแนว : การบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษา” 1 ต.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการ “มีนบุรี ไฮสคูล คัพ 2019” รุ่น 18 ปี1 ต.ค. 2562
รับมอบจักรยาน กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256230 ก.ย. 2562
ชนะเกมที่ 2! เจ้าสัวน้อยยู13 โชว์แกร่งเฉือนเลสเตอร์ยู1427 ก.ย. 2562
ฟุตบอลรายการ “ซีพี เมจิ คัพ ยู-14 อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์ 2019”27 ก.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 ในเดือนกันยายน24 ก.ย. 2562
Music : ภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562 24 ก.ย. 2562
การประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์จิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 122 ก.ย. 2562
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว22 ก.ย. 2562
มอบรางวัลกิจกรรมส่งระเบียบวินัย22 ก.ย. 2562
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการทำความสะอาด22 ก.ย. 2562
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ22 ก.ย. 2562
อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 22 ก.ย. 2562
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติในรายการ “South East Asia Youth Cup 2019”21 ก.ย. 2562
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ “King’s Cup Thailand Champions 2019” 21 ก.ย. 2562
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256219 ก.ย. 2562
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/256216 ก.ย. 2562
ผู้อำนวยการพบคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 316 ก.ย. 2562
ACT Bowling รอบระดับชั้นประถมศึกษา16 ก.ย. 2562
กิจกรรม สายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14 ก.ย. 2562
แนะแนว : กิจกรรม แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ก ประจำปี 2562 13 ก.ย. 2562
Building : ปรับปรุงพื้นผิวถนนโซนพื้นที่ด้านหน้าอาคารจอดรถ ถึง อาคารสปอร์ตอารีน่า7 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ ACS CUP ครั้งที่ 17 รุ่น 18 ปี 6 ก.ย. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ6 ก.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 16 ปี ก ประจำปี 2562 6 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25626 ก.ย. 2562
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยากรุงเทพ4 ก.ย. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25624 ก.ย. 2562
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ4 ก.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอน STEM kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 ก.ย. 2562
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25622 ก.ย. 2562
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ก.ย. 2562
EP: Certificate of commendation Award to: Mr.Amornpong Asawapongpullkit G.11A31 ส.ค. 2562
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์28 ส.ค. 2562
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 28 ส.ค. 2562
นักเรียนชมรมMuseum of Inspiration ชมพิพิธภัณฑ์ Woodland เมืองไม้ แฟนตาซี27 ส.ค. 2562
EP: Reach The Top: O-NET Preparation27 ส.ค. 2562
แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 27 ส.ค. 2562
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256225 ส.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 19 – 23 สิงหาคม 256225 ส.ค. 2562
งานแนะแนว : กิจกรรมตลาดนัดแนะแนว “Higher Education Fair 2019”24 ส.ค. 2562
งานแนะแนว : กิจกรรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “วิธีการค้นหาสิ่งที่ลูกชอบและใช่”23 ส.ค. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2562 21 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 ส.ค. 2562
STEM : การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ในงาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 201918 ส.ค. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 ส.ค. 2562
การแข่งขันจรวดร่อนไกล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 256218 ส.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 18 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ด.ช.ธนกร ม.1/7 และ ด.ช.ชยางกูร ป.4/718 ส.ค. 2562
การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 256217 ส.ค. 2562
STEM : การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Growth Mindset พัฒนาความคิด นำชีวิตสู่อนาคต” 16 ส.ค. 2562
STEM: ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ประจำปีการศึกษา 256216 ส.ค. 2562
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี16 ส.ค. 2562
Music : ผลการประกวดโครงการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับมัธยม) 13 ส.ค. 2562
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 256213 ส.ค. 2562
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ 13 ส.ค. 2562
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ 13 ส.ค. 2562
Friday Morning Showcase (Chinese)10 ส.ค. 2562
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย10 ส.ค. 2562
Friday Morning Showcase G.310 ส.ค. 2562
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 ส.ค. 2562
EP: English Program Student Brings Home Top Awards After Representing Thailand Abroad.9 ส.ค. 2562
Music:นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสังเกตการสอนดนตรี8 ส.ค. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล BANGKOK BASKETBALL INVITATION 20196 ส.ค. 2562
EP: Guidance For English Program Students3 ส.ค. 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน Change the world speech contest1 ส.ค. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ "RBSC Polo Club Pony Challenge 2019 & Thailand Pony Championship Qualifier" 31 ก.ค. 2562
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/256230 ก.ค. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต นครปฐม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ก.ค. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ22 ก.ค. 2562
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21 ก.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม 256221 ก.ค. 2562
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 256220 ก.ค. 2562
ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 256219 ก.ค. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze”19 ก.ค. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze”19 ก.ค. 2562
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 618 ก.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 13 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ18 ก.ค. 2562
กิจกรรมแนะนำการนำอุปกรณ์มาโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน11 ก.ค. 2562
ศูนย์กีฬา ฝ่ายกิจกรรม นำนักกีฬาเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน9 ก.ค. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 15 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ1 ก.ค. 2562
โครงการพี่ติวน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 29 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 229 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256229 มิ.ย. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 15 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ 25 มิ.ย. 2562
ฟุตบอลกรมพลศึกษาปี 2562 รุ่น 14 ปี ก24 มิ.ย. 2562
ชนะเลิศฟุตบอลการแข่งขันรายการ Chang junior cup 201924 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปีที่ 7 : หัวข้อ ภาษาอังกฤษ 24 มิ.ย. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 มิ.ย. 2562
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น22 มิ.ย. 2562
โครงการพี่ติวน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 256215 มิ.ย. 2562
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 256215 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันไอซ์ฮ๊อกกี้ รายการ Bangkok Fly Ice Hockey 2019 13 มิ.ย. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันไอซ์ฮ๊อกกี้ รายการ Bangkok Fly Ice Hockey 2019 13 มิ.ย. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันขี่ม้า 201913 มิ.ย. 2562
Chang junior cup 2019 FINAL11 มิ.ย. 2562
กิจกรรมชมรมพัฒนาผู้เรียนและตะกร้าคณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 410 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 10 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 110 มิ.ย. 2562
แบ่งกลุ่มรอบประเทศ ฟุตบอล Thailand Youth League ฤดูกาล 2018 – 20197 มิ.ย. 2562
งานพัฒนาครูสอนลูกเสือเนตรนารี อบรมผู้นำนันทนาการ6 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League ฤดูกาล 2018 – 2019 4 มิ.ย. 2562
การอบรม “FSG Textbook Orientation 2019”29 พ.ค. 2562
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันไอซ์ฮ๊อกกี้ 201928 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 319 พ.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 19 พ.ค. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256219 พ.ค. 2562
รายชื่อ ยู-19 ทีมชาติไทยรายการ Panda Cup 201913 พ.ค. 2562
รายชื่อ ยู-14 ทีมชาติไทยปี 2562 รอบสอง13 พ.ค. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League โซนกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ13 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)