[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20104
ชื่อ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
ฉายา: เบ๊นซ์
อายุงาน: 4 ปี 11 เดือน 28 วัน
อีเมล: Lammania019@hotmail
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    Decorative Arts / Silpakorn University 2553  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2554 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 Designer 7
2556 Photography 5 0
2557 Photographer 2 0 ผลงาน

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  โครงการกบนอกกะลา  ใบประกาศนียบัตร
2  10 543  ออกแบบโลโก้กีฬาเครือฯACS  รูปถ่าย
3  6 มิ.ย. 2013  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าฉายพระรูป“สมเด็จพระเทพฯ”  รูปถ่าย
4  11 ก.พ. 2014  ออกแบบโลโก้ ACUTD  ข่าวสารตามหนังสือพิมพ์
5  4 ต.ค. 2545  รางวัลที่ 3 ในหัวข้อโครงการ "PRESENTATION OF DECORATIVE"  ใบเกียรติบัตร
6  25 ธ.ค. 2546  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบหน้าร้านจำหน่ายของเล่น  ใบเกียรติบัตร
7  5 ก.ย. 2549  สนับสนุนกิจกรรมในการจัดงาน พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสตามรอยพระยุคลบาท  ใบเกียรติบัตร
8  4 พ.ค. 2554  ออกแบบชุดพละใหม่ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี อ.ส.ธ.  ชุดพละในปัจจุบัน
9  11 พ.ย. 2554  ออกแบบโลโก้ ACT FC.  ภาพถ่ายและ VDO
10  22 ต.ค. 2555  รางวัลออกแบบโลโก้ กรีฑาในเครือฯ  ภาพถ่าย การเข้ารับรางวัล
11  22 ต.ค. 2556  ออกแบบโลโก้กีฬาครู ครั้งที่ 5  รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม, รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม และทุน BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการประกวดสารคดีโครงการกบจูเนียร์ปี 6 รายการกบนอกกะลา 17 พ.ย. 2557
  ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม จากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2014 25 พ.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA คว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม กราฟิกยอดเยี่ยม และทุนการศึกษา ม.กรุงเทพ โครงการกบจูเนียร์ปี 6 22 พ.ย. 2557
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้ผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมในการแข่งขันโครงการ Panasonic Kid Witness News 2014 25 พ.ย. 2557
 ชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดหัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557" โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ม.ค. 2558
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA มอบของขวัญปีใหม่ 13 ม.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(68)
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 255723 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ "รักษ์วัฒนธรรมไทย"10 เม.ย. 2558
พิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ประจำปีการศึกษา 25578 เม.ย. 2558
กิจกรรม OPEN HOUSE6 เม.ย. 2558
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 25583 เม.ย. 2558
บรรยากาศ Summer Course 2015 (วันแรก)23 มี.ค. 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 255723 มี.ค. 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 255816 มี.ค. 2558
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดูงานแผนกธุรการ10 มี.ค. 2558
คืนสู่เหย้า "แดง ขาว สานสัมพันธ์อัสสัมชัญธนบุรี" โดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี7 มี.ค. 2558
งานปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 25576 มี.ค. 2558
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ปีการศึกษา 25572 มี.ค. 2558
พิธีมอบรางวัลการประกดวครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 25572 มี.ค. 2558
พิธีมอบรางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 25572 มี.ค. 2558
พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ ปิดปีการศึกษา 255720 ก.พ. 2558
งานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีก ฤดูกาล 201518 ก.พ. 2558
งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 "ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย"17 ก.พ. 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่าย English Program13 ก.พ. 2558
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่าย English Program13 ก.พ. 2558
อบรม "วิทยาศาสตร์สีเขียว" ของฝ่าย English Program9 ก.พ. 2558
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 25577 ก.พ. 2558
พิธีมิสซาฉลองศาสนนาม นักบุญเทโอฟาน ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ2 ก.พ. 2558
พิธีรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี และพีธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณ17 ม.ค. 2558
แข่งขันแรลลี่การกุศล ACT Family Rally 2015 ครั้งที่ 2213 ม.ค. 2558
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก South Australian Government Schools13 ม.ค. 2558
ประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่ ครั้งที่ 2212 ม.ค. 2558
กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 255812 ม.ค. 2558
งานเลี้ยงสังสรรค์วันครอบครัวครู ACT Family Celebration6 ม.ค. 2558
ชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดหัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557" โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5 ม.ค. 2558
กิจกรรม ACT Car Boot Sales ครั้งที่ 224 ธ.ค. 2557
งาน Christmas Fair 201424 ธ.ค. 2557
พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ปี 20146 ธ.ค. 2557
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 25574 ธ.ค. 2557
นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้ผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมในการแข่งขันโครงการ Panasonic Kid Witness News 201425 พ.ย. 2557
นักเรียนชมรม ACT MEDIA คว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม กราฟิกยอดเยี่ยม และทุนการศึกษา ม.กรุงเทพ โครงการกบจูเนียร์ปี 622 พ.ย. 2557
งาน 5th CGPTA Gala Dinner3 พ.ย. 2557
การแข่งขันว่ายน้ำ ACT SWIMMING CHAMPIONSHIP 201427 ต.ค. 2557
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1420 ต.ค. 2557
งานแถลงข่าวการเเข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 146 ต.ค. 2557
พิธีมอบรางวัล TEACHER AWARDS 20143 ต.ค. 2557
พิธีปลงศพภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 255729 ก.ย. 2557
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยกว่างซี ฉายจิง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ก.ย. 2557
ยินดีต้อนรับ มิสดวงพร อ้นไพรวัลย์ และ มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 25 ก.ย. 2557
คณะภราดา บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน24 ก.ย. 2557
พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ACT Bowling 201415 ก.ย. 2557
การแข่งขัน ACT Bowling 201415 ก.ย. 2557
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 25578 ก.ย. 2557
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 25578 ก.ย. 2557
บรรยากาศพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง25 ส.ค. 2557
ACT CHEERLEADER CHAMPIONSHIP 201423 ส.ค. 2557
พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ9 ส.ค. 2557
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเข้าประกวดครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ2 ส.ค. 2557
Road to Manchester United Premier Cup 20141 ส.ค. 2557
การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ ทีมชาติไทย รุ่นอายุ 15 ปี พบกับ ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี30 ก.ค. 2557
อภินันทนาการจากบริษัทชินนเรศรถไฟฟ้า จำกัด 30 ก.ค. 2557
พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 255718 ก.ค. 2557
มหกรรมคอนเสิร์ตต่อต้าน
ยาเสพติด ครั้งที่ 1/25578 ก.ค. 2557
นักเรียนชมรม ACT Media เข้าร่วม Workshop ในโครงการกบจูเนียร์ ปี 67 ก.ค. 2557
พิธีแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2557 4 ก.ค. 2557
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุุนายน ๒๕๕๗27 มิ.ย. 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 255623 มิ.ย. 2557
พิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต20 มิ.ย. 2557
ประชุุุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 25579 มิ.ย. 2557
สัมมนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน26 พ.ค. 2557
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 255720 พ.ค. 2557
สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557 17 พ.ค. 2557
พิธีลงนามสัญญาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 255717 พ.ค. 2557
งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)