[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20124
ชื่อ: มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล
ฉายา: หนุ่ม
อายุงาน: 7 ปี 1 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (150)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏนครปฐม 2545  ครุศาสตร์บัณฑิต  
2    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 2538  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 เจ้าหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 0
2547 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเลท 0
2540 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 จิตวิทยาการทำงาน ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2560 “The Education Workplace Solution” โดย วิทยากรจากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์ฮอล 26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 6.30
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 อบรมทักษะ "การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network)" ณ ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada จ.เชียงใหม่ 06 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560 12.00
2560 หัวข้อ “อบรมการใช้งานระบบ VDO Conference” (5 พ.ย. 60) ณ ห้องประชุม โรงแรม Dusit Princess จังหวัดเชียงใหม่ 05 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 6.00
2560 เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงาน” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.00
2560 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 เรื่อง “การสร้างนิสัยแห่งความสุข/ข้อคิดในการทำงาน” ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1.30
2560 เรื่อง “การสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2560 และการวางแผนงาน ปีการศึกษา 2561” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 19 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 1.30
2559 อบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co., Ltd. ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/14 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์” โดย.....มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 8.30
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธิการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส" โดยอาจารย์ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวงดร. ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การใช้ระบบบันทึกเวลานักเรียน(Smart School)โดยคุณเอกชัย ย้อนใจทันและคณะ จากบริษัท D-SmartSolution ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์ 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การใช้งาน LED TOUCH SCREEN เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.2/8 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์มารีฯ 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 3.30
2558 การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2558 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 30 มี.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2559 2.00
2557 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.50
2557 “นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ “ข้อคิดจากอธิการ” โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.50
2557 สัมมนา หัวข้อ “การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนา โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ปิดท้ายการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยการประชุมสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ประธานสวัสดิการครูฯ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 2.50
2557 อบรม "การเขียนจดหมายราชการ" โดยมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหาพุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 0.00
2557 อบรม “การใช้งานโปรแกรม Quipper School” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 20 พ.ย. 2557 - 20 พ.ย. 2557 3.00
2557 สัมมนา SMART WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมการใช้ Windows 8 และ Microsoft Office 2013 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.50
2556 สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.50
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- หลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมงาน ลงระบบ Swiss ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- อบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 - 01 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมการถ่ายภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 3.00
- การอบรมการใช้อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4 ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 21 พ.ย. 2555 - 21 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมถ่ายภาพและอบรมการทำหนังสั้น ในงาน PANTIP PHOTO & SHOT FILM X-GEN 2012 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ 29 ก.ย. 2555 - 29 ก.ย. 2555 6.00
- อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 23 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2556 3.00
- ผู้ช่วยวิทยากร อบรมหลักสูตร "การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น" อาคาร อัสสัมชัญ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 6.00
- การอบรมเรื่อง การใช้ Tablet เบื้องต้น สำหรับบุคลากรระดับชั้น ป.1 และผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 17 พ.ย. 2555 - 17 พ.ย. 2555 2.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate แก่บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ตึกอัสสัมชัญ 19 ม.ค. 2556 - 19 ม.ค. 2556 8.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น 2 ก.พ.56 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 02 ก.พ. 2556 - 02 ก.พ. 2556 3.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น” ห้องคอมพิวเตอร์ Macintosh ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 มิ.ย. 2555 - 02 มิ.ย. 2555 3.00
- อบรมหลักสูตร “อบรมการใช้งานระบบ SWIS เบื้องต้นสำหรับบุคลากรใหม่” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ 26 พ.ค. 2555 - 26 พ.ค. 2555 2.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรม เรื่อง "เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ Digital Signage เพื่อการประชาสัมพันธ์" โดย วิทยากรจากบริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2555 - 18 ก.ย. 2555 1.30
- รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 1.00
- อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย iBook Author ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร 05 ม.ค. 2556 - 05 ม.ค. 2556 3.00
- อบรม เรื่อง "ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์" ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรม “SMART with ICT : Google Apps and iPad Apps” ณ ม.มหิดล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา 13 มิ.ย. 2556 - 14 มิ.ย. 2556 12.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย...ตัวแทนจากโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 18 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 1
2555 บุคลากรสำนักผู้อำนวยการศึกษาดูงานที่บริษัท True Corporation วันที่ 5 ตุลาคม 55 True Corporation Plc. ชั้น18 อาคารทรู ทาวน์เวอร์ 05 ต.ค. 2555 - 05 ต.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 20 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 1
2558 จัดอบรมเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Ms-Office เบื้องต้น" แก่นักศึกษา กศน เขตบางแค ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 29 ส.ค. 2558 - 30 ส.ค. 2558 3
2558 อบรมบุคลากรหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพสำหรับขึ้นระบบ SWIS” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EP ชั้น 2 อาคารอินเดอฟองโซ 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ส.ค. 2555  รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอลชาย กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 21  
2  12 ส.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอลชาย กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22  
3  19 ต.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอลชาย กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5  
4  17 ต.ค. 2558   รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอลชาย กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์คอมพิวเตอร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ 10 มิ.ย. 2562
 CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
CC62-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน SWIS สำหรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 256215 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (6)  
   1. การเข้าร่วมงานพิธีและงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
   2. การเข้าร่วมประชุมต่างๆของโรงเรียน
   3. การปฏิบัติงานศูนย์คอมพิวเตอร์
   4. วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
   5. อบรมภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   6. อบรม/สัมมนา ภายนอก