[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20130
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤติเดช    แสงอุทัย
ฉายา: -
อายุงาน: 5 ปี 9 เดือน 29 วัน
Social Network: s.krittidech11@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (12)


10 รูป

15 รูป

12 รูป

11 รูป

13 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัคร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2531 ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเขมะสิริสโมสร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ.สมุทรสาคร 14 มี.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2556 0.00
- อบรมหลักสูตร “ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบ SWIS” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- 2009 ASEAN FINA Swimming Coaches Clinic สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 19 ก.พ. 2552 - 25 ก.พ. 2552 15.00
- SWIMMING ( COACH CLIINIC ) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2543 - 18 ม.ค. 2543 20.00
- อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  3 พ.ค. 2546  ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมหญิงยอดเยี่ยมรายการ MARTIN CUP ม.อัสสัมชัญ  โล่ห์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายกิจกรรม,   งานสระว่ายน้ำ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   การแข่งขันว่ายน้ำ
   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์
   การแข่งขันว่ายน้ำ
   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์
• ได้อยู่ในข่าว : (12)
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 4 ก.ค. 2560
  สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 2560
 งานสระว่ายน้ำเปิดสอนว่ายน้ำแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 4 ส.ค. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 8 ส.ค. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคกทม. 15 ส.ค. 2560
 สระว่ายน้ำ งดให้บริการ วันที่ 13-15 ต.ค.60 เนื่องจากเตรียมงานแข่งขันว่ายน้ำ 13 ต.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21 พ.ย. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 7 ธ.ค. 2560
 สระว่ายน้ำ เทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 20 ธ.ค. 2560
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 13,16 มกราคม 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันครูแห่งชาติ 12 ม.ค. 2561
 เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำคอร์สกลุ่มใหญ่ ช่วงปิดภาคเรียน 7 ก.พ. 2561
  สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 16 ก.พ. 2561 เนื่องในวันตรุษจีน 12 ก.พ. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (8)
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย 12 พ.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 23 21 มิ.ย. 2560
 ผลแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 2560 3 ก.ค. 2560
 นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการรายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำ 17 ก.ค. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACS SWIMMING Championship ครั้งที่ 1 29 ส.ค. 2560
 งานสระว่ายน้ำ สังกัดฝ่ายกิจกรรม จัดสอนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2560 12 ก.พ. 2561
 การฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ ทีมสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 12 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับครั้งที่ 7 14 ก.พ. 2561
• โพสต์ข่าว : (4)
 งานสระว่ายน้ำเปิดสอนว่ายน้ำแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 4 ส.ค. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคกทม. 15 ส.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21 พ.ย. 2560
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ SPORT HERO คัดตัวแทนภาค 1 20 ม.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (7)
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับครั้งที่ 7 14 ก.พ. 2561
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACS SWIMMING Championship ครั้งที่ 129 ส.ค. 2560
นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการรายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำ17 ก.ค. 2560
ผลแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 25603 ก.ค. 2560
การแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 23 21 มิ.ย. 2560
การแข่งขันว่ายน้ำ SATTHASAMUT SWIMMING CUP ครั้งที่ 118 พ.ค. 2560
ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย12 พ.ค. 2560
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การแข่งขันว่ายน้ำ SATTHASAMUT SWIMMING CUP ครั้งที่ 118 พ.ค. 2560

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1. ว่ายน้ำ2560
   2. อัลปาก้า2561