[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20130
ชื่อ: มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
ฉายา: -
อายุงาน: 6 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network: a.choktaviphathr@gmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (28)


10 รูป

15 รูป

12 รูป

11 รูป

13 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัคร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2531 ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเขมะสิริสโมสร 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จ.สมุทรสาคร 14 มี.ค. 2556 - 14 มี.ค. 2556 0.00
- อบรมหลักสูตร “ทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระบบ SWIS” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- 2009 ASEAN FINA Swimming Coaches Clinic สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 19 ก.พ. 2552 - 25 ก.พ. 2552 15.00
- SWIMMING ( COACH CLIINIC ) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2543 - 18 ม.ค. 2543 20.00
- อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory” ห้องคอมพิวเตอร์ 5 21 ก.พ. 2556 - 21 ก.พ. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 2.30
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  3 พ.ค. 2546  ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมหญิงยอดเยี่ยมรายการ MARTIN CUP ม.อัสสัมชัญ  โล่ห์รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสระว่ายน้ำ,   งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจกรรม
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสระว่ายน้ำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (33)
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 12 มิ.ย. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ รอบเช้า วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น. 12 มิ.ย. 2561
 สระว่ายน้ำงดให้บริการ วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 21 ก.ค. 2561
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 26 ก.ค. 2561
 สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ 6 ส.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 7 ส.ค. 2561
 แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 9 ส.ค. 2561
 สระว่ายน้ำปิดบริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 สระว่ายน้ำเปิดบริการ 1 - 11 ตุลาคม 2561 25 ก.ย. 2561
 ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 28 ก.ย. 2561
 ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 วันที่ 13-14 ต.ค.61 9 ต.ค. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Championship 2018 ครั้งที่ 24 5 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กรุงเทพฯ 12 พ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Bangkok swimming contest 2018 3 ธ.ค. 2561
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 งดให้บริการช่วงเดือน ธันวาคม 2561 4 ธ.ค. 2561
 แจ้งวันหยุดงานสระว่ายน้ำในเดือนมกราคม2562 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 เปิดสอนระบำใต้น้ำขั้นพื้นฐาน 7 ม.ค. 2562
 สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 30 ม.ค. 2562
 วันหยุดงานสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562 18 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 ก.พ. 2562
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Martin cup Swimming Championship ครั้งที่ 17 20 ก.พ. 2562
 แจ้งเรื่องสระว่ายน้ำงดให้บริการ 2 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขัน อัลปาก้าแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 18 มี.ค. 2562
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Korat swim champion cup 2019 19 มี.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ 21 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (2)
 การอบรมการปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 9 มิ.ย. 2561
 ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship ครั้งที่ 10 24 ต.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (1)
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2561 30 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1.
   2.
   3. การอบรม
   4. แข่งขันว่ายน้ำ