[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 20139
ชื่อ: มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ
ฉายา: หมู ฉึก ฉึก
อายุงาน: 6 ปี 0 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1     2553  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ 8 พ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ 14 พ.ย. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(41)
สัมมนาฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 256112 มี.ค. 2562
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี 14 ก.พ. 2562
ผลการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018 นัดที่ 720 ธ.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 12 ปี รอบ 219 ธ.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018 นัดที่ 611 ธ.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018 นัดที่ 529 พ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2018 นัดที่ 215 พ.ย. 2561
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ 14 พ.ย. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษประจำปี 2561 10 ก.ย. 2561
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี3 ก.ย. 2561
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี3 ก.ย. 2561
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี 3 ก.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี รอบรองชนะเลิศ30 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี รอบรองชนะเลิศ28 ส.ค. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี27 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก. นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี รอบรองชนะเลิศ24 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี รอบรองชนะเลิศ23 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี รอบแรก นัดที่622 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี20 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี 20 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี14 ส.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 18 ปี รอบแรก นัดที่ 731 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 18 ปี รอบแรก นัดที่ 625 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี รอบแรก นัดที่519 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 18 ปี รอบแรก นัดที่518 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี รอบแรกนัดที่ 4 17 ก.ค. 2561
ชนะเลิศฟุตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี14 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี นัดที่ 412 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี รอบรองชนะเลิศ12 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี นัดที่ 36 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสินรุ่นอายุ 18 ปี นัดที่ 2 6 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสินรุ่นอายุ 18 ปี4 ก.ค. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี นัดที่ 229 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี22 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี 19 มิ.ย. 2561
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chang Junior Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี4 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chang Junior Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี รอบ 4 ทีม4 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chang Junior Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย1 มิ.ย. 2561
ผลการแข่งขันฟุตบอล Chang Junior Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี 1 มิ.ย. 2561
ผลแข่งขันฟุตบอลรายการ Chang Junior Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี30 พ.ค. 2561
ประมวลภาพงานทัศนศึกษาครู บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ภายในประเทศ ปีการศึกษา 256026 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)