Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1.ดำเนินการประชุมครู เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการมอบหมายงาน/โครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1