Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2555
ดูแลนักเรียน บุคลากรให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
งานให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด