Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา
พัฒนาการปฏิบัติงานระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม