Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (28 ส.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
แนะแนว : โรงพยาบาลวิชัยเวช มาให้ความรู้และฝึกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับนักเรียนตะกร้าคณะแพทย์ (19 พ.ย. 2562)
แนะแนว : ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ นำนักเรียนฝึกถ่ายภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (19 พ.ย. 2562)
แนะแนว : ตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนตะกร้าคณะ จาก รุ่นพี่สาขาโลกคดีศึกษาและประกอบการเพื่อสังคม ม.ธรรมศาสตร์ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.แม่ฟ้าหลวง (19 พ.ย. 2562)
งานแนะแนว : แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน และญี่ปุ่น นำนักเรียน ม.4-5 เข้าร่วมงาน Mini Open House ม.อัสสัมชัญ (19 พ.ย. 2562)
EP: The Pathway to Proficiency “ Grade 3 Formative Phonics “ (18 พ.ย. 2562)
ศึกษาดูงาน คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในงาน OPEN HOUSE 2562 (16 พ.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (16 พ.ย. 2562)
นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สาขาภาษาจีน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (16 พ.ย. 2562)
บรรยากาศกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ย. 2562)
งานสภานักเรียน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทุจริต (16 พ.ย. 2562)
งานสภานักเรียน กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษา (16 พ.ย. 2562)
แผนการจัดการธุรกิจ : การเยี่ยมชมสถานประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (16 พ.ย. 2562)
การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ย. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (15 พ.ย. 2562)
EP: Congratulations to English Program Student !! Mr. Amornpong Asawapongpullkit of G.11A (14 พ.ย. 2562)
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (14 พ.ย. 2562)
กิจกรรม BACK TO SCHOOL (14 พ.ย. 2562)
Building : นักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลัอมและการลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (14 พ.ย. 2562)
CC62-อบรมการสร้างเกมคำถาม-คำตอบด้วย Apps Kahoot (13 พ.ย. 2562)
แผนการจัดการธุรกิจ : การศึกษาดูงานของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (13 พ.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : กิจกรรมบริจาคโลหิต (13 พ.ย. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีไทย (12 พ.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทง บริเวณใต้อาคารราฟาแอล (12 พ.ย. 2562)
STEM: กิจกรรม MATH & SCIENCE DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 (12 พ.ย. 2562)
STEM: กิจกรรม MATH & SCIENCE DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (12 พ.ย. 2562)
STEM: ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ประจำปีการศึกษา 2562 (12 พ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2562 (12 พ.ย. 2562)
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 (12 พ.ย. 2562)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและมิสซาต้อนรับคาทอลิกใหม่ ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 (12 พ.ย. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมงานส่งเสริมการทำความเคารพ ความสะอาด และระเบียบวินัย (11 พ.ย. 2562)
ทัศนศึกษา ณ SEA Life Bangkok Ocean World Siam paragon (11 พ.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (9 พ.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (9 พ.ย. 2562)
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า (9 พ.ย. 2562)
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (9 พ.ย. 2562)
EP: The Pathway to Proficiency" Grade 2 Formative Phonics. (8 พ.ย. 2562)
การอบรม "เปลี่ยนการสอนในยุค Disruption สร้างนักเรียนยุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" (8 พ.ย. 2562)
EP: Congratulations students! Grade 9 students clinched Gold in skit competition "Influence of social media on youth" (8 พ.ย. 2562)
EP: Seminar on incorporating Project Based Learning in the classroom (8 พ.ย. 2562)
EP: Parents & Teachers Meeting (8 พ.ย. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ และห้องเรียน STEM (7 พ.ย. 2562)
สัมมนาบุคลากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (6 พ.ย. 2562)
คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน (6 พ.ย. 2562)
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน(天津科技大学 Tianjin University of Science and Technology ) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (6 พ.ย. 2562)
Building : เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5 พ.ย. 2562)
TSA Thailand Open Water Swimming 2019 Series #3 ณ อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี (5 พ.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|