Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT Blue Jeans Family Rally 2018) (17 ม.ค. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017 (29 พ.ย. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตรำลึกพระคุณครูเนื่องในโอกาสจบปีการศึกษา 2560 (เมื่อวานนี้)
สุขสันต์วันเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (19 ม.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำเดือน มกราคม 2560 (19 ม.ค. 2561)
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (19 ม.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี (19 ม.ค. 2561)
มอบเกียรติบัตรความซื้อสัตย์สุจริตและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
มอบเกียรติบัตรส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (19 ม.ค. 2561)
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.2 (19 ม.ค. 2561)
ชมเชยนักเรียนระดับชั้น ม.2 (19 ม.ค. 2561)
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (18 ม.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี (18 ม.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (18 ม.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสามี นางสมฤทัย ปานเจริญ (18 ม.ค. 2561)
STEM : ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ULTRA-STEM CAMP#2 (17 ม.ค. 2561)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (17 ม.ค. 2561)
การทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านกีฬา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (17 ม.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็กระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (17 ม.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมาสเตอร์เฉลิม อานามนารถ (ครูเกษียณ) (17 ม.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560 (17 ม.ค. 2561)
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (17 ม.ค. 2561)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (16 ม.ค. 2561)
ประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (15 ม.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ม.ค. 2561)
นักเรียนจิตอาสาด้านบำเพ็ญประโยชน์ และนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ม.ค. 2561)
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (12 ม.ค. 2561)
กิจกรรมเบ๊น +โบ๊ท show ประจำ ปีการศึกษา 2560 (11 ม.ค. 2561)
พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก (10 ม.ค. 2561)
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ (10 ม.ค. 2561)
การตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงและการทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย ACT Fitness Center (9 ม.ค. 2561)
พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2561 (8 ม.ค. 2561)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 (8 ม.ค. 2561)
EP : ภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาที่สวนสามพราน ใน Extreme Sat Course 2017 ของนักเรียน English Program G.1 – G.3 (6 ม.ค. 2561)
EP : ภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาที่ DreamWorld ใน Extreme Sat Course 2017 ของนักเรียน English Program G.4 – G.9 (6 ม.ค. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.2 (6 ม.ค. 2561)
การเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (5 ม.ค. 2561)
สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 2018 (3 ม.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการแสดงของนักเรียนจากสถาบันบางกอกแดนซ์ในวันคริสมาสต์แฟร์2017 (3 ม.ค. 2561)
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พนักงาน ACT 2018 (3 ม.ค. 2561)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (3 ม.ค. 2561)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ ปลากัด (3 ม.ค. 2561)
กิจกรรมประกวดหนูน้อยแซนต้า แซนตี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (22 ธ.ค. 2560)
Christmas Fair 2017 (22 ธ.ค. 2560)
ส่งมอบความสุขตามโครงการ “เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ” (22 ธ.ค. 2560)
มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย(โคเออร์) (21 ธ.ค. 2560)
อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหัวหน้าฝ่ายปกครองเเละหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (20 ธ.ค. 2560)
คว้า 1 ทองแดง 3 เหรียญชมเชย "Asian Kids Championship 2017 ” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (20 ธ.ค. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|