Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
STEM :: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เข้ารับของที่ระลึกจากภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (15 ก.ค. 2561)
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2561)
ตะกร้าคณะ:บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 4 (14 ก.ค. 2561)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ (14 ก.ค. 2561)
มอบรางวัลการจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (14 ก.ค. 2561)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี (14 ก.ค. 2561)
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (13 ก.ค. 2561)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ค. 2561)
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (13 ก.ค. 2561)
อธิการ พบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2561 (13 ก.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (13 ก.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2561 รุ่นอายุ 18 ปี (13 ก.ค. 2561)
งานแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (12 ก.ค. 2561)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (12 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี นัดที่ 4 (12 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา (12 ก.ค. 2561)
EP Extreme SAT: Bounce into Summer! 2018 (12 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี รอบรองชนะเลิศ (12 ก.ค. 2561)
ภาพการประกวดจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ตของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (11 ก.ค. 2561)
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ของศูนย์การเรียนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (11 ก.ค. 2561)
บรรยากาศ ตะกร้าคณะศิลปะศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-5 (11 ก.ค. 2561)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต (11 ก.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (10 ก.ค. 2561)
Music : รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง บรรเลงขิม "ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่1 พุทธศักราช 2560 (10 ก.ค. 2561)
Music : พิธีมอบเกียรติบัตร ACT Music and Sport Exam (10 ก.ค. 2561)
Music : ชนะเลิศ โครงการ"ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (10 ก.ค. 2561)
AFS exchange program 2018 (10 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี (10 ก.ค. 2561)
งานแนะแนว : กิจกรรม Life Coach Education (10 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (9 ก.ค. 2561)
ตะกร้าคณะ: บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 3 (9 ก.ค. 2561)
พิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (9 ก.ค. 2561)
IEP : The "Hold the Mold" experiment (9 ก.ค. 2561)
ภาพการประชุมตัวแทนผู้ปกครองชั้น ม.1 ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมงานสายสัมพันธ์ฯ (9 ก.ค. 2561)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (9 ก.ค. 2561)
EP การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน English Program ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 2018 (9 ก.ค. 2561)
ฉลองศาสนาม "เปาโล" ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย (9 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเสริมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ (8 ก.ค. 2561)
Extreme Sat กิจกรรมศิลปะนักเรียนป.1-ม.3 (7 ก.ค. 2561)
การซ้อมถวายราชสดุดี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ค. 2561)
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขัน การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ โมโน สพฐ. รุ่นอายุ 16 ปี (7 ก.ค. 2561)
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (6 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี นัดที่ 3 (6 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (6 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสินรุ่นอายุ 18 ปี นัดที่ 2 (6 ก.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell Reading Help Class ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (5 ก.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|