Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

คืนสู่เหย้าอัสสัมชัญธนบุรี 56 ปี ที่นี่ยังมีเรา (26 ก.พ. 2561)
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (17 ก.พ. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวานนี้)
ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (15 มี.ค. 2561)
CC60-หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีบ ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (13 มี.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นางฉัตรวิไล บัวงิ้วใหญ่ (13 มี.ค. 2561)
CC60-Upgrade HardDisk และตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนต่างๆ อาคารเซนต์ปีเตอร์ (12 มี.ค. 2561)
สัมมนาฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (12 มี.ค. 2561)
กิจกรรมตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2560 (10 มี.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 มี.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถวของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 มี.ค. 2561)
กิจกรรมยกย่องนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านมีวินัยและมีน้ำใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 มี.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (10 มี.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (10 มี.ค. 2561)
EP: G7-9 EP Camp (9 มี.ค. 2561)
EP ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ร่วมโครงการ Study Tour ประเทศอังกฤษ (7 มี.ค. 2561)
Graduation Ceremony for M.3 Students by ACT-Bell Language Centre (5 มี.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ ลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (5 มี.ค. 2561)
ชนะเลิศแข่งขันฟุตบอลรายการ ลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (5 มี.ค. 2561)
งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : ประชุมการจัดทำหลักสูตร STEM KIDS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2 มี.ค. 2561)
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการ"The Heart of Giving"ประจำปีการศึกษา 2560 (2 มี.ค. 2561)
ศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณสิกขาลัย วิศว์ - วิทย์ (1 มี.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มิสเกษณี แรงบุญทวีวงศ์ (28 ก.พ. 2561)
การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2560 (26 ก.พ. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (26 ก.พ. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (26 ก.พ. 2561)
งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : จัดการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปัการศึกษา 2560 (รอบตัดสิน) (26 ก.พ. 2561)
ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 3 (25 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ม.2 (24 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยด้านความสะอาด การเคารพ และระเบียบแถว ระดับชั้น ม.2 (24 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ม.2 (24 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลการแข่งขันภายใน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2 (24 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลการแข่งขันภายในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 (24 ก.พ. 2561)
มอบรางวัลการแข่งขันภายใน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ม.2 (24 ก.พ. 2561)
การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน และสารสกัดชีวภาพไล่แมลง (24 ก.พ. 2561)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน Bell (24 ก.พ. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (24 ก.พ. 2561)
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นและนักเรียนผู้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (23 ก.พ. 2561)
พิธีมิสซาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 (23 ก.พ. 2561)
ภาพการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม เดินแถวเป็นระเบียบ และเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (23 ก.พ. 2561)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย (23 ก.พ. 2561)
มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (23 ก.พ. 2561)
CC60-การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp (23 ก.พ. 2561)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน Bell (22 ก.พ. 2561)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน Bell (22 ก.พ. 2561)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน Bell (22 ก.พ. 2561)
กิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 (22 ก.พ. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|