Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (28 ส.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (เมื่อวานนี้)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลงานกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน (19 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (19 ก.ย. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2562 (19 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2562 (17 ก.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (16 ก.ย. 2562)
กลุ่มพี่ประธานนักเรียนแนะนำการแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (16 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกันยายน2562 (16 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (16 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (16 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการพบคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (16 ก.ย. 2562)
ACT Bowling รอบระดับชั้นประถมศึกษา (16 ก.ย. 2562)
ACT Bowling 2019 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (16 ก.ย. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (15 ก.ย. 2562)
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 10-12 (14 ก.ย. 2562)
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 7-9 (14 ก.ย. 2562)
กิจกรรม สายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (14 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงิน"The Heart of Giving" ปีการศึกษา 2562 (14 ก.ย. 2562)
การฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (14 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (13 ก.ย. 2562)
แนะแนว : กิจกรรม แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (13 ก.ย. 2562)
ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (13 ก.ย. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ก ประจำปี 2562 (13 ก.ย. 2562)
นศท.จิตอาสาทำความดี (13 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม (13 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 (12 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562 (12 ก.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมหน้าแถว ระดับชั้น ป.1 (12 ก.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษา STEM Kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (11 ก.ย. 2562)
IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) (10 ก.ย. 2562)
Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) (10 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 (10 ก.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.2 (10 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค (10 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาสแต็ค รายการ ชิงแชมป์ประเทศ คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย (10 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาสแต็ครายการวันวิชาการ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (10 ก.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|