Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย (15 ก.ค. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 (รอบเช้า) (15 ก.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (วันนี้)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 (วันนี้)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (วันนี้)
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เมื่อวานนี้)
พิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักเรียนห้องเรียน STEM Kids รุ่นที่ 2 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม 2562 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 2562 (20 ก.ค. 2562)
คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (19 ก.ค. 2562)
ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (19 ก.ค. 2562)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze” (19 ก.ค. 2562)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze” (19 ก.ค. 2562)
โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road (19 ก.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (18 ก.ค. 2562)
งานสภานักเรียน กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม (18 ก.ค. 2562)
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ พบนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 (18 ก.ค. 2562)
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 ก.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน มิถุนายน (18 ก.ค. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ Thailand Youth League 2018/19 รุ่น 13 ปี รอบแชมเปี้ยนชิพ (18 ก.ค. 2562)
งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (18 ก.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (17 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 (15 ก.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดแนะแนวทางและเทคนิคการเล่น crossword (15 ก.ค. 2562)
CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (13 ก.ค. 2562)
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (13 ก.ค. 2562)
CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล (13 ก.ค. 2562)
อบรมครูต่างชาติของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell หัวข้อ Creating effective lesson aims (12 ก.ค. 2562)
STEM : พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (12 ก.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (11 ก.ค. 2562)
กิจกรรมแนะนำการนำอุปกรณ์มาโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน (11 ก.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน (11 ก.ค. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย(โคเออร์) (10 ก.ค. 2562)
ศูนย์กีฬา ฝ่ายกิจกรรม นำนักกีฬาเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (9 ก.ค. 2562)
งานสภานักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (9 ก.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม Crossword และ Spelling Bee ในโครงการ Dream to be the champion (9 ก.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ PIM Language Competition (9 ก.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเตรียมการแข่งขัน Speech contest (9 ก.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ "34th BRAND'S Thailand International Crossword Game 2019" (9 ก.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (8 ก.ค. 2562)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปีที่ 7 : หัวข้อ ราชวงศ์จักรี (8 ก.ค. 2562)
งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (8 ก.ค. 2562)
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 (8 ก.ค. 2562)
ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับ ป.3 เรื่องงานสายสัมพันธ์ฯ (6 ก.ค. 2562)
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 (6 ก.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (5 ก.ค. 2562)
การแข่งขันว่ายน้ำ Sea Age Group ครั้งที่ 43 ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 (5 ก.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (4 ก.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (3 ก.ค. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|