Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) การแข่งขัน Asean Quiz และแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ณ โรงเรียนวัดนายโรง (31 ส.ค. 2560)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดลายมือภาษาจีน และตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ ญี่ปุ่น ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (31 ส.ค. 2560)
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2560 (16 ส.ค. 2560)
กิจกรรมสัมพันธ์ รวมพลังสามัคคี ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (16 ส.ค. 2560)
กิจกรรมแปรอักษร และพิธีถวายความอาลัยแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24 ม.ค. 2560)
พิธีถวายความอาลัยเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (28 ต.ค. 2559)
Music: การแสดงคอนเสิร์ตดนตรี ACT MUSIC SHOW 1/2017 (22 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 มอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย การทำความเคารพ การรักษาความสะอาดประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และมอบเกียรติบัตรเด็กมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัยประจำเดือนกันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
Grade 4B Family Visit Project 1/2017 (21 ก.ย. 2560)
การอบรม"การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ศิลปะในยุค4.0" (21 ก.ย. 2560)
ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินโครงการ"The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2560 (21 ก.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบรางวัล ในกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบรางวัล ในกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบรางวัล ในกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (21 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบรางวัลใบประกาศยกย่องนักเรียนประพฤติดีมีวินัยกับมีน้ำใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 (21 ก.ย. 2560)
สรุปและแจกรางวัลนักเรียน ป.3 (20 ก.ย. 2560)
มอบรางวัลงานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 (20 ก.ย. 2560)
ทีมนักกีฬาปีนหน้าผา บันทึกเทปรายการรักเมืองไทย ช่อง TNN2 (19 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery (18 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2560 (18 ก.ย. 2560)
CC60-ติดตั้งโปรแกรมควบคุมห้องเรียน (Netop Vision) (18 ก.ย. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:การแข่งขันสะกดคำ NJ Spelling Bee 2017 ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (18 ก.ย. 2560)
กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (16 ก.ย. 2560)
การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค (15 ก.ย. 2560)
กิจกรรม 100 Plus Tennis Clinic by Tamarine (15 ก.ย. 2560)
มอบรางวัลเด็กดีมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัย ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2560 (15 ก.ย. 2560)
EP: Assembly Grade 2 (15 ก.ย. 2560)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (15 ก.ย. 2560)
มอบเกียรติบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (15 ก.ย. 2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมมารยาทไทยขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นไทย ปฏิบัติได้ตามมารยาทไทย มีระเบียบวินัยการเข้าแถว และการไหว้ทำความเคารพ (14 ก.ย. 2560)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 : หัวข้อ "56 ปี ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญธนบุรี" โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม (14 ก.ย. 2560)
การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบประเภททีม 2 คน หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" (13 ก.ย. 2560)
การเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 (13 ก.ย. 2560)
ธรรมสรณ์ ป.3/1 คว้าแชมป์กอล์ฟระดับ Premireship (13 ก.ย. 2560)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของสามี มิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล (13 ก.ย. 2560)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (13 ก.ย. 2560)
ฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมและวางแผนการทำความร่วมมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (13 ก.ย. 2560)
การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (12 ก.ย. 2560)
นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 2560 (12 ก.ย. 2560)
EP : งาน English Program ฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (12 ก.ย. 2560)
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนนำนักเรียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (11 ก.ย. 2560)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ:การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (11 ก.ย. 2560)
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (11 ก.ย. 2560)

 1 2 3 4  >>   >|