Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (20 พ.ค. 2561)
งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 (18 พ.ค. 2561)
สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562 (6 เม.ย. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (เมื่อวานนี้)
ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนคาทอลิก (เมื่อวานนี้)
นักเรียนคาทอลิกเข้ารับศีลกำลัง (เมื่อวานนี้)
การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
EP wecolmes students to 2018. (21 พ.ค. 2561)
CC61-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 (21 พ.ค. 2561)
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เลือกกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
การประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ( ครั้งที่ 1 ) (18 พ.ค. 2561)
กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องในแต่ละห้องเรียน (18 พ.ค. 2561)
ประชุมเตรียมเปิดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (18 พ.ค. 2561)
การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.2 (18 พ.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
ทบทวนและชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียน ม.2 (18 พ.ค. 2561)
กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (18 พ.ค. 2561)
ACT Teachers Visited Bell Cambridge, United Kingdom (17 พ.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสปัณณ์ณัท พึ่งพิง (17 พ.ค. 2561)
คว้าเหรียญทอง Thailand Sport Climbing League 2018 ประเภท Lead (17 พ.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้า-รองหัวหน้าห้อง (16 พ.ค. 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (16 พ.ค. 2561)
Study Tour @ Singapore (15 พ.ค. 2561)
CC61-อบรมการใช้งานจอ LED Touch Screen Sharp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (15 พ.ค. 2561)
CANADA PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2018 (2) (14 พ.ค. 2561)
EP Seminar (14 พ.ค. 2561)
CANADA PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2018 (1) (14 พ.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เย็บ-ปัก Summer Course 2018 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สัปดาห์ที่ 4) (27 เม.ย. 2561)
พิธีมอบรางวัลสำหรับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2560 (27 เม.ย. 2561)
ชมรมกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับ 5 รางวัลดีเด่น โดย สมาคมกีฬาปีนหน้าผาเเห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (27 เม.ย. 2561)
EP: 4th week of Summer Course 2018 (25 เม.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาช่วง summer Course 2018 (25 เม.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 (24 เม.ย. 2561)
ACT Summer Course 2018 สัปดาห์ที่ 4 (24 เม.ย. 2561)
EP: ACTEP Summer Course in UK Week4 (24 เม.ย. 2561)
บรรยากาศ กิจกรรม Monday activity จัดโดยคณะคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 (24 เม.ย. 2561)
บุคลากรของโรงเรียน เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ (23 เม.ย. 2561)
งานกตเวทิตาจิตพนักงานเกษียณ และงานสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 (23 เม.ย. 2561)
EP: ACTEP Summer Course in UK Week3 (21 เม.ย. 2561)
EP: 3rd week of Summer Course 2018 (21 เม.ย. 2561)
เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 (21 เม.ย. 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เย็บ-ปัก Summer Course 2018 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สัปดาห์ที่ 3) (20 เม.ย. 2561)
การเก็บลายนิ้วมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (20 เม.ย. 2561)
ACT Summer Course 2018 สัปดาห์ที่ 3 (19 เม.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|