Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

EP English Program's October Course Spooktacular! 2018 (10 ต.ค. 2561)
Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 1 (9 ต.ค. 2561)
บรรยากาศ October ห้องสมุด Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (5 ต.ค. 2561)
October Course 2018 (3 ต.ค. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (15 ก.ย. 2561)
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โครงการ Thailand Energy Awards 2018 (30 ส.ค. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มอเตอร์ไซค์ โดย คุณสมมาตร ศรีสมาจารย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ เรื่อง มอเตอร์ไซค์ จากรายการแฟนพันธุ์แท้ ปี 2002 (12 ต.ค. 2561)
Adult course for ACT personnel 2018 (12 ต.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell October Course 2018 (11 ต.ค. 2561)
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (11 ต.ค. 2561)
ภาพกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา2561 (11 ต.ค. 2561)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Stack Fast (10 ต.ค. 2561)
CC61-ทบทวนการใช้งาน และการใช้ Touch Viewer & Pen Software สำหรับจอ LED Touch Screen Sharp โดยวิทยากรจากบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จํากัด (10 ต.ค. 2561)
EP Week two of October Course (10 ต.ค. 2561)
งานแนะแนว : คณะกรรมการวิชาการแนะแนว คณะกรรมการโครงการตะกร้าคณะ อบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (10 ต.ค. 2561)
งานแนะแนว : สัมมนาคณะกรรมการโครงการตะกร้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 (10 ต.ค. 2561)
EP seminar held to help "Raise the Standard" (10 ต.ค. 2561)
STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ทัศนศึกษา) (9 ต.ค. 2561)
STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปฏิบัติการ) (9 ต.ค. 2561)
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน 2561 (9 ต.ค. 2561)
Music : สัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี 1/2561 (8 ต.ค. 2561)
Music : การแสดงดนตรีปิดคอร์สนอกเวลา 1/2561 (8 ต.ค. 2561)
Music :การสอบ Recital เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 (8 ต.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ (8 ต.ค. 2561)
งานการเรียนการสอนภาษาจีนนำนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน อบรม ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (5 ต.ค. 2561)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Bouldering" (5 ต.ค. 2561)
สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ต.ค. 2561)
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (5 ต.ค. 2561)
งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (5 ต.ค. 2561)
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ต.ค. 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย”โดยปราชญ์บ้านธาตุดิน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (4 ต.ค. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (4 ต.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (2 ต.ค. 2561)
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นประถมศึกษา (2 ต.ค. 2561)
ACT Bowling 2018 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (2 ต.ค. 2561)
ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประทานรางวัล ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปี ตามโครงการ Energy Mind Award 2017 (29 ก.ย. 2561)
EP การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน English Program ระดับประถมศึกษา 2018 (28 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"สนามที่ 1 (28 ก.ย. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนประจำเดือนกันยายน (27 ก.ย. 2561)
กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.ย. 2561)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (27 ก.ย. 2561)
งานแนะแนว : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 (27 ก.ย. 2561)
ม. 4_ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยประจำเดือนกันยายน (26 ก.ย. 2561)
ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ.และสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน (25 ก.ย. 2561)
สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (25 ก.ย. 2561)
EP Campaign for Integrity of Classroom Character (25 ก.ย. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนประจำเดือนกันยายน (25 ก.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง (24 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|