Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (6 ส.ค. 2561)
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 รอบระดับชั้นประถมศึกษา (6 ส.ค. 2561)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (7 ธ.ค. 2560)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ อัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2560)
ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 16 ปี (17 ส.ค. 2561)
การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 (17 ส.ค. 2561)
การส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม (17 ส.ค. 2561)
งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ร่วมกับครูเครือข่าย : นิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 (17 ส.ค. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (16 ส.ค. 2561)
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (16 ส.ค. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (16 ส.ค. 2561)
โครงการปรับปรุงรถ 6 ล้อ ทะเบียน 5864 (16 ส.ค. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2561 ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี (16 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (15 ส.ค. 2561)
สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันภาษาอังกฤษของนักเรียน ป.3 (15 ส.ค. 2561)
สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันคณิตศาสตร์ของนักเรียน ป.3 (15 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 (15 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (15 ส.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561 (15 ส.ค. 2561)
วจนพิธีกรรม สมโภชน์พระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ (15 ส.ค. 2561)
บรรยากาศการออกกำลังกาย ACT Fitness Center (15 ส.ค. 2561)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ "แด่เธอ...ผู้หญิงที่ดีที่สุด" (15 ส.ค. 2561)
ทัศนศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ป.3 (14 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (14 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี: ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (14 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (14 ส.ค. 2561)
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (14 ส.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายบุญส่ง ทองลี่ (14 ส.ค. 2561)
ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (14 ส.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี (14 ส.ค. 2561)
IEP : Scanning and Skimming (14 ส.ค. 2561)
IEP : Two professors from the Faculty of Education, Chulalongkorn University were invited to observe teachers in the IEP Department (14 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (12 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม Crossword (11 ส.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันทำความดีในการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 (11 ส.ค. 2561)
การสอบคัดเลือกภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย (10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2561 รอบเช้า (10 ส.ค. 2561)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (10 ส.ค. 2561)
บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องสมุด Theophane Learning Space (10 ส.ค. 2561)
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม 2561 (10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (10 ส.ค. 2561)
ม. 4 : กิจกรรมวันแม่ (10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (10 ส.ค. 2561)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ (9 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระฯศิลปะจัดการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์นักเรียน ป.1- ม.6เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 และเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญผู้ประเสริฐ (9 ส.ค. 2561)
งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทีมงานการ์ตูนคลับ (9 ส.ค. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดามิสวรรณา จิรพลานุรักษ์ (9 ส.ค. 2561)
ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ม.2/1 เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ จากการได้รับรางวัลเยาวชนผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น (9 ส.ค. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|