Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation (5 ก.ย. 2562)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (28 ส.ค. 2562)
พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 (29 มิ.ย. 2562)
IEP English Camp 2019 (October course) (วันนี้)
ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรม DIY โครงการ October Course 2019 (19 ต.ค. 2562)
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Chinese October Course 2019 (10 ต.ค. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 (10 ต.ค. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันICE HOCKEY ชิงแชมป์ประเทศไทย (9 ต.ค. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ICE HOCKEY ชิงแชมป์ประเทศไทย (9 ต.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (9 ต.ค. 2562)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล Coke Cup U-19 Thailand Championship กลุ่ม 3 (7 ต.ค. 2562)
อัสสัมชัญธนบุรีรับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ สาขากีฬาและนันทนาการ ปี 2019 (7 ต.ค. 2562)
Act art camp 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี (7 ต.ค. 2562)
คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองคก์รต้นแบบ จากโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่ง (โครงการภายใต้ สสส.) (5 ต.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell October Course สัปดาห์ที่ 1 (4 ต.ค. 2562)
STEM : กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (4 ต.ค. 2562)
ประมวลภาพบรรยากาศ October Course 2019 สัปดาหืที่ 1 (4 ต.ค. 2562)
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 7 (2 ต.ค. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (2 ต.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน The Flash Stacking Competitons 2019 (1 ต.ค. 2562)
แนะแนว : การบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษา” (1 ต.ค. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการ “มีนบุรี ไฮสคูล คัพ 2019” รุ่น 18 ปี (1 ต.ค. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบเงินและสิ่งของบริจาค เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี แก่ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ (30 ก.ย. 2562)
รับมอบจักรยาน กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค (30 ก.ย. 2562)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 (30 ก.ย. 2562)
ชนะเกมที่ 2! เจ้าสัวน้อยยู13 โชว์แกร่งเฉือนเลสเตอร์ยู14 (27 ก.ย. 2562)
ฟุตบอลรายการ “ซีพี เมจิ คัพ ยู-14 อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์ 2019” (27 ก.ย. 2562)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพศึกษาดูงาน และปฏิบัติWorkshop การประกอบอาหาร (26 ก.ย. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (26 ก.ย. 2562)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดและทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (25 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (25 ก.ย. 2562)
บรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 13-15) ชิ้นงาน "Ocean box" (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 ในเดือนกันยายน (24 ก.ย. 2562)
Music : ภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562 (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (24 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (24 ก.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล (24 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน (24 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2562 (23 ก.ย. 2562)
สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (23 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (23 ก.ย. 2562)
การประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์จิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งระเบียบวินัย (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการทำความสะอาด (22 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (22 ก.ย. 2562)
อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (22 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21 ก.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|