Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กิจกรรม ACT Super Strong Challenge 2019 (6 ก.พ. 2562)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (6 ก.พ. 2562)
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี2562 (6 ก.พ. 2562)
STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (5 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ก.พ. 2562)
พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี 2562 (5 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (4 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (4 ก.พ. 2562)
พิธีประดับดาว ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2561 (3 ก.พ. 2562)
กิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (31 ม.ค. 2562)
กิจกรรมประดับดาว ลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 (31 ม.ค. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มอบรางวัลกิจกรรมยกย่องนักเรียนด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และความซื่อสัตย์ (29 ม.ค. 2562)
แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 (ACT Family Rally 2019) (29 ม.ค. 2562)
EP Grades 2, 4, & 6 take Cambridge exams. (29 ม.ค. 2562)
EP Step Up Project (29 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.4 (29 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.3 (29 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.6 (28 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.5 (28 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561 (28 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.4 (28 ม.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (28 ม.ค. 2562)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (28 ม.ค. 2562)
ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทออมดี สายสามัญศึกษา (26 ม.ค. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (26 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.3 (25 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (25 ม.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (25 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (25 ม.ค. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ให้กับนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน 2561 (25 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.2 (24 ม.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการกีฬาสแต็คนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 40 จังหวัดนครสวรรค์ (23 ม.ค. 2562)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาสแต็คแข่งขันรายการสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน (23 ม.ค. 2562)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษทางอากาศ (23 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ม.1 (23 ม.ค. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (23 ม.ค. 2562)
STEM: กิจกรรม STEM DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (23 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.5 (22 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.2 (21 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.1 (21 ม.ค. 2562)
ACT Talent Show 2018 การแสดงออกของนักเรียนชั้น ป.6 (21 ม.ค. 2562)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ (19 ม.ค. 2562)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันฟุตบอล 8 คน Student Council (SC) Super cup ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน (19 ม.ค. 2562)
IEP : Activity - Water Cycle (19 ม.ค. 2562)
IEP : Let your class become the clock! (19 ม.ค. 2562)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (19 ม.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 (18 ม.ค. 2562)
การมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความซื่อสัตย์ เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ (17 ม.ค. 2562)
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (17 ม.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|