Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (7 ส.ค. 2562)
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2562 (7 ส.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 4-6) ชิ้นงาน “กิ๊บรูปหมี” และ “กระบอกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน” (6 ส.ค. 2562)
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล BANGKOK BASKETBALL INVITATION 2019 (6 ส.ค. 2562)
การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนส (5 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 (5 ส.ค. 2562)
รับชุดเรียนนศท.ชั้นปีที่1 (5 ส.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 (5 ส.ค. 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)จัดกิจกรรม Friday Morning showcase (3 ส.ค. 2562)
CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ (3 ส.ค. 2562)
EP: Guidance For English Program Students (3 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2562 (2 ส.ค. 2562)
นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (2 ส.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3/1 (2 ส.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (2 ส.ค. 2562)
ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/2562 (2 ส.ค. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน Change the world speech contest (1 ส.ค. 2562)
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 17 (1 ส.ค. 2562)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน (1 ส.ค. 2562)
การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ (1 ส.ค. 2562)
มอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน (1 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (1 ส.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.3 (31 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2562 (31 ก.ค. 2562)
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (31 ก.ค. 2562)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ "RBSC Polo Club Pony Challenge 2019 & Thailand Pony Championship Qualifier" (31 ก.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ฉีดพ่นยาป้องกันลูกน้ำยุงลาย (30 ก.ค. 2562)
เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (30 ก.ค. 2562)
ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้น ป.3 (26 ก.ค. 2562)
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำเดือน กรกฎาคม (26 ก.ค. 2562)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต นครปฐม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (26 ก.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่1 (26 ก.ค. 2562)
การฝึกอบรม เรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) " (26 ก.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ (26 ก.ค. 2562)
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการสอบภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักเรียน ป.4 (26 ก.ค. 2562)
งานการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 (24 ก.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3/7 (23 ก.ค. 2562)
นักกีฬาและทีมแบดมินตันจากประเทศเดนมาร์ค เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน (22 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (22 ก.ค. 2562)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 (22 ก.ค. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (22 ก.ค. 2562)
STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (21 ก.ค. 2562)
พิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักเรียนห้องเรียน STEM Kids รุ่นที่ 2 (21 ก.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม 2562 (21 ก.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 2562 (20 ก.ค. 2562)
คัดกรองสุขภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (19 ก.ค. 2562)
ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (19 ก.ค. 2562)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze” (19 ก.ค. 2562)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง นานาชาติ รายการ “2019 Tropical Freeze” (19 ก.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|