Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ปรับปรุงหลังคาอาคารรัตนบรรณาคารและปรับปรุงดาดฟ้าอาคารเซนต์ยอเซฟ (15 ก.ย. 2551)
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี (15 ก.ย. 2551)
คณะครูและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (15 ก.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย ครั้งที่ 3 (15 ก.ย. 2551)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายสมศักดิ์ เหลืองเรือง (15 ก.ย. 2551)
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (15 ก.ย. 2551)
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน พัฒนาลานจอดรถตู้ (15 ก.ย. 2551)
ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนครั้งที่ 5/2551 วันที่ 12 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมราฟาแอล ชั้น 5 (15 ก.ย. 2551)
แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี (15 ก.ย. 2551)
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานสัปดาห์วันรพี (12 ก.ย. 2551)
การประกวดมารยาทประจำปีการศึกษา 2551 (12 ก.ย. 2551)
การประกวดไหว้งามอย่างไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (12 ก.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 (12 ก.ย. 2551)
นักเรียนแกนนำต้านสิ่งเสพติด อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสิ่งเสพติดให้กับโรงเรียนเครือข่าย (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี) (12 ก.ย. 2551)
พ.ต.อ.สาโรช นิ่มเจริญ และคณะกรรมการกีฬาวูซู เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (12 ก.ย. 2551)
ผลงานการแข่งขันว่ายน้ำของนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (11 ก.ย. 2551)
อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (11 ก.ย. 2551)
แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี (11 ก.ย. 2551)
ต้อนรับคริสตชนใหม่ของ ด.ช.กฤตมุข พฤฒิเมธานนท์ (11 ก.ย. 2551)
กลุ่มสาระฯศิลปะ ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายวัดผล ในเรื่องการจัดเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการจัดทำหลักสูตร (10 ก.ย. 2551)
การอบรมเทคนิควิธีค้นหาและการใช้สื่อการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต วันที่ 10 กันยายน 2551 (10 ก.ย. 2551)
อบรมครู IEP วันที่ 8 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมไถง (10 ก.ย. 2551)
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ป.1 ปีการศึกษา 2552 (9 ก.ย. 2551)
ประชุมตัวแทนโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ 4 สถาบัน (9 ก.ย. 2551)
ม.จรัญ น้อยอิ่ม เป็นวิทยากรให้กับฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ (9 ก.ย. 2551)
การฝึกมารยาทการไหว้ระดับชั้น ป.1 - ป.5 (9 ก.ย. 2551)
การอบรมรู้จักกับ Virus และ Spyware และการป้องกันตนเอง วันที่ 9 กันยายน 2551 (9 ก.ย. 2551)
ประชุมฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่4/2551 (9 ก.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการแผนกธุรการ ครั้งที่ 15/2551 (9 ก.ย. 2551)
การตรวจผลงานครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (9 ก.ย. 2551)
ประมวลภาพการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน โดย นายแพทย์สรุเศรษฐ์ และ ประชุมพนักงาน โดย ม.วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ (8 ก.ย. 2551)
ประชุมคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย ครั้งที่ 2 (8 ก.ย. 2551)
มิสนฤมล น้อยอิ่ม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน BSG (8 ก.ย. 2551)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนสู่ชุมชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (8 ก.ย. 2551)
สัมมนาเรื่องแนวปฏิบัติการจัดทำ การนำไปใช้และประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8 ก.ย. 2551)
ตัวแทนครู และ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมพิธีเสกอาคาร"หลุยส์ ชาแนล" (8 ก.ย. 2551)
ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Power Point ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (7 ก.ย. 2551)
ประมวลภาพการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานวันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 4-5 กันยายน 2551 (5 ก.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2551 (5 ก.ย. 2551)
ร่วมให้กำลังใจ ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่นอายุ 18 ปี ในรายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 (5 ก.ย. 2551)
แข่งขันตอบปัญหา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ (5 ก.ย. 2551)
การแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 (5 ก.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2551 (5 ก.ย. 2551)
การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.6 (4 ก.ย. 2551)
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมประกวดในการแข่งขันบรรเลงดนตรีคลาสสิค ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (4 ก.ย. 2551)
คลื่น FM 92.5 เชิญวงโฟล์คซองของโรงเรียนแสดงดนตรีสดในรายการแบ่งฝันปันรัก ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (4 ก.ย. 2551)
กลุ่มสาระฯศิลปะ มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ในงานการแสดงละครหุ่นเล็ก โจหลุยส์ (4 ก.ย. 2551)
การแสดงหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ สัญจร ครั้งที่ 3 (4 ก.ย. 2551)
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (4 ก.ย. 2551)
ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี ได้แชมป์ฟุตบอล THAILAND PRIME MINISTER CUP 2008 (4 ก.ย. 2551)

|<  << 215 216 217 218 219 220 221  >>   >|