Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (19 ก.พ. 2552)
สังสรรค์อัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 16 (19 ก.พ. 2552)
เริ่มโครงการก่อสร้างบ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ (18 ก.พ. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2551 (17 ก.พ. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2551 (17 ก.พ. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551 (16 ก.พ. 2552)
ประชุมผู้แทนโรงเรียนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ 4 สถาบัน ครั้งที่ 4/2551 (16 ก.พ. 2552)
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมแสดงผลงาน วันการศึกษาเอกชน (14 ก.พ. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ม.ค. 52 (12 ก.พ. 2552)
คณะครู นร. และผู้ปกครอง นร. ม.6 เยี่ยมค่ายรักษาดินแดน ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี (12 ก.พ. 2552)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนอบรมเรื่อง ระเบียบวินัยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (12 ก.พ. 2552)
สรุปการติดตั้งและปรับปรุงจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพิ่มเติมของปีการศึกษา 2551 (12 ก.พ. 2552)
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (11 ก.พ. 2552)
ตัวแทนคณะครูร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (7 ก.พ. 2552)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 21/2551 (6 ก.พ. 2552)
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในชนบทแก่ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 (5 ก.พ. 2552)
พิธีทำบุญ ม.6 รุ่น 4225 วันที่ 2 ก.พ. 52 ณ สนามหน้าอาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (4 ก.พ. 2552)
ตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551 วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 บริเวณลานจอดรถตู้ (3 ก.พ. 2552)
งานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2551 (การแสดงระดับชั้น ป.1-ป.4) (2 ก.พ. 2552)
ม.จรัญ น้อยอิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2 ก.พ. 2552)
งานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2551 (การแสดงระดับชั้น ป.5-ม.6) (2 ก.พ. 2552)
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โครงการแหล่งข่าวประชาชนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (31 ม.ค. 2552)
การตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อให้การรับรองขั้นตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) (31 ม.ค. 2552)
ประชุม Project Meeting ครั้งที่ 3 (30 ม.ค. 2552)
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยมที่เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 (30 ม.ค. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2552 (29 ม.ค. 2552)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (28 ม.ค. 2552)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศึกษาดูงานโรงถ่ายภาพยนตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จังหวัดกาญจนบุรี (27 ม.ค. 2552)
การแข่งขันกีฬาครูและเจ้าหน้าที่ (27 ม.ค. 2552)
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในชนบทแก่ โรงเรียนบ้านนาขามป้อม วันที่ 23 มกราคม 2552 (23 ม.ค. 2552)
ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ และผู้แทนครูมอบเงินช่วยงานศพบิดามาสเตอร์อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช (22 ม.ค. 2552)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (21 ม.ค. 2552)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2552 (20 ม.ค. 2552)
งาน กตัญญุตา อาจารีย์ มาสเตอร์ทวี ปัญญา (20 ม.ค. 2552)
การแข่งขันกรีฑาของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2551 (20 ม.ค. 2552)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการจัดการเรียนรู้" (19 ม.ค. 2552)
การแสดงนาฏศิลป์และวัฒนธรรมจีนจาก มหาวิทยาลัยยวี่ซี มณฑลยูนนาน (17 ม.ค. 2552)
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ครูชาวต่างชาติ (17 ม.ค. 2552)
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2551 (17 ม.ค. 2552)
ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา และภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (17 ม.ค. 2552)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ (14 ม.ค. 2552)
บรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (14 ม.ค. 2552)
ก่อสร้างบ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ (14 ม.ค. 2552)
ปรับปรุงสนามกรีฑา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (14 ม.ค. 2552)
วันเด็กเพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (13 ม.ค. 2552)
ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ 7 สี ปี 2008 (12 ม.ค. 2552)
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองฯ ณ โถงล่างอาคารรัตนบรรณาคาร (12 ม.ค. 2552)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม Shelldon School Visit Project วันที่ 9 ม.ค. 52 ณ ใต้อาคารราฟาแอล (9 ม.ค. 2552)
ชมรมอาสาพัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กชุมชนกองขยะสาย3 เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส (8 ม.ค. 2552)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดาของมิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์ (6 ม.ค. 2552)

|<  << 215 216 217 218 219 220 221  >>   >|