Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

งานสระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประชุมบุคลากรสระว่ายน้ำ (19 มิ.ย. 2551)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ร่วมกิจกรรม "โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ชุด รวมพลังพิทักษ์โลก" (18 มิ.ย. 2551)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมบันทึกเทปในรายการดิสคัฟเวอรี่ "ช่วงทีวีไทยแคมปัสทัวร์" (18 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ (18 มิ.ย. 2551)
ประชุมเครือข่ายงานการเงินโรงเรียนในมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2551 (18 มิ.ย. 2551)
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชุมเพื่อวางแผน เตรียมการจัดกิจกรรม Assembly ของนักเรียน (18 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะทำงานกำหนดแผนงานการสอนภาษาต่างประเทศ (18 มิ.ย. 2551)
พิธีเปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 (18 มิ.ย. 2551)
ประชุมนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 2/2551 (18 มิ.ย. 2551)
อบรมวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี ประจำห้องเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.5 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2551 ณ อาคารราฟาแอล (18 มิ.ย. 2551)
ประชุมงานบุคคล ครั้งที่ 5/2551 (18 มิ.ย. 2551)
ประชุมครูงานอภิบาลโรงเรียนในครือมูลนิธิฯ (17 มิ.ย. 2551)
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษ (16 มิ.ย. 2551)
การสัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (16 มิ.ย. 2551)
นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 16 ปี เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ ฟุตบอล 5 คน อาดิดาสพลัสชาเล้นจ์ 2008 ณ ประเทศออสเตรีย (16 มิ.ย. 2551)
กิจกรรม "ส่งเสริมความเป็นผู้นำ" ให้แก่นักเรียนหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน และนักเรียนที่สนใจ (15 มิ.ย. 2551)
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 5/51 (13 มิ.ย. 2551)
การตรวจสอบคุณภาพดินเพื่อตอกเสาเข็มอาคารเรียนมัธยมปลาย (13 มิ.ย. 2551)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (13 มิ.ย. 2551)
การอบรม ”สุขกาย สุขใจ พร้อมเป็นผู้ให้” ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551 (13 มิ.ย. 2551)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (13 มิ.ย. 2551)
พิธีแต่งตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 (13 มิ.ย. 2551)
งานสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน (13 มิ.ย. 2551)
ภาพการแข่งขันแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ (12 มิ.ย. 2551)
มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโคลน "นาร์กีส" ในประเทศพม่า (12 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 5/2551 (12 มิ.ย. 2551)
การประชุมเพื่อคัดเลือกบริษัทตอกเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย (11 มิ.ย. 2551)
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษ (11 มิ.ย. 2551)
การย้าย Cover Walkway (11 มิ.ย. 2551)
ฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมพิเศษเรื่องงานและโครงการเร่งด่วน (10 มิ.ย. 2551)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมพิจารณา "ร่างตราสารจัดตั้งโรงเรียนนิติบุคคล" (9 มิ.ย. 2551)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (9 มิ.ย. 2551)
การทำน้ำยาทำความสะอาด เพื่อใช้ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 (7 มิ.ย. 2551)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (7 มิ.ย. 2551)
พิธีแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา2551 (6 มิ.ย. 2551)
มิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (6 มิ.ย. 2551)
ประชุมบุคลากรใหม่ (ครู) ประจำปีการศึกษา2551 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล (6 มิ.ย. 2551)
การแข่งขันโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ (6 มิ.ย. 2551)
ร่วมแสดงความยินดีโอกาสเสกอาคาร "ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (5 มิ.ย. 2551)
ติดตั้งและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ประจำห้องเรียน ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6-ม.3 (4 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 4/2551 (4 มิ.ย. 2551)
คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (4 มิ.ย. 2551)
งานบริหารแผนกบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดต่อสัตว์แพทย์ ให้เข้ามาฉีดวัคซีนโค-กระบือ ก่อนทำการเคลื่อนย้าย (4 มิ.ย. 2551)
กิจกรรมชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต และกิจกรรมชมรมY.C.S. (4 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการห้องวิชาการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 (3 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ (3 มิ.ย. 2551)
การแข่งขันกอล์ฟประเพณีนักเรียนสัมพันธ์ 4 สถาบัน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 2 มิ.ย.2551 ณ เดอะไพน์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา (3 มิ.ย. 2551)
สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 (2 มิ.ย. 2551)
อบรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.1 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 - 14.00 น. (2 มิ.ย. 2551)
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (2 มิ.ย. 2551)

|<  << 220 221 222 223 224 225 226  >>   >|