Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ทัศนศึกษาพนักงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 เม.ย. 2551)
พิธีเปิดโครงการ Summer Course 2008 (31 มี.ค. 2551)
ทัศนศึกษาครู ที่เกาะช้าง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2550 (31 มี.ค. 2551)
ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2551 (27 มี.ค. 2551)
บรรยาการประชุมพิจารณาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-4 อาคารอัสสัมชัญ (25 มี.ค. 2551)
ค่ายภาษาไทยสัญจรครั้งที่ 5 ณ จ.เพชรบุรี ระหว่าง 5-7 มี.ค.51 (15 มี.ค. 2551)
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา2550 (14 มี.ค. 2551)
บริษัท True Corporation สร้างบ่อพักท่อร้อยสายเพื่อวางสาย Optical Fiber ภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2551 (11 มี.ค. 2551)
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาประจำปีการศึกษา 2550 (7 มี.ค. 2551)
โครงการอบรมบุคลากรการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2550 (6 มี.ค. 2551)
งานเลี้ยงสังสรรค์ปิดภาคเรียนที่ 2/2550 (1 มี.ค. 2551)
งานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 (27 ก.พ. 2551)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่44 (22 ก.พ. 2551)
เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ( ม.5 ) ประจำปีการศึกษา 2550 (19 ก.พ. 2551)
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ไปติดต่อสถานศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (19 ก.พ. 2551)
ทัศนศึกษานักเรียนโครงการ English Programme Grade 1-9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (18 ก.พ. 2551)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2550 (18 ก.พ. 2551)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 มาสเตอร์บัณดิษ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้" (18 ก.พ. 2551)
วันรักษ์สิ่งแวดล้อม (14 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.6 (13 ก.พ. 2551)
เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ( ม.6 ) ประจำปีการศึกษา 2550 (11 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5 (11 ก.พ. 2551)
สวดพระอภิธรรมศพมารดาของมิสสมพิศ จีนสุข (11 ก.พ. 2551)
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (8 ก.พ. 2551)
การสำรวจค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2551 (8 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 (4 ก.พ. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 (4 ก.พ. 2551)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัวในโรงเรียน (4 ก.พ. 2551)
การอบรมสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนปลอดบุหรี่...ปัจจุบันและอนาคต” (4 ก.พ. 2551)
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (2 ก.พ. 2551)
กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน "งานราตรีสัมพันธ์ 2007" (31 ม.ค. 2551)
ผู้อำนวยการ อบรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (31 ม.ค. 2551)
วจนพิธีกรรมเสกตึกใหม่ "เซนต์แอนดรูว์" (31 ม.ค. 2551)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประถมศึกษาปีที่ 4 (31 ม.ค. 2551)
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (30 ม.ค. 2551)
มาสเตอร์บัณดิษ หัวหน้าฝ่ายบริการ เป็นตัวแทนรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ (29 ม.ค. 2551)
ACT รับการตรวจคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(BSG) (29 ม.ค. 2551)
งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม (25 ม.ค. 2551)
พิธีทำบุญจบการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 4124 (25 ม.ค. 2551)
ACT Family Rally Tour 2007 (24 ม.ค. 2551)
การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารข้อมูลโรงเรียน SWIS (24 ม.ค. 2551)
พิธีปิดกองลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (24 ม.ค. 2551)
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา อบรมนักเรียน ม.2 (23 ม.ค. 2551)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงานสารสนเทศ ACT (23 ม.ค. 2551)
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ครั้งที่ 6 (23 ม.ค. 2551)
งานกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ (23 ม.ค. 2551)
ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 ประชุมรับทราบแผนการเรียนในปีการศึกษา 2551 (23 ม.ค. 2551)
การบรรยายในโครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน (23 ม.ค. 2551)
งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2550 (23 ม.ค. 2551)
การตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) (22 ม.ค. 2551)

|<  << 225 226 227 228 229  >>   >|