Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

งานปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุ่มตรวจหาสิ่งเสพติด (3 ก.ค. 2551)
ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 6/2551 (3 ก.ค. 2551)
ประมวลภาพการประชุมและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย (3 ก.ค. 2551)
กิจกรรม Nation Admission On the Road 2008 (3 ก.ค. 2551)
นายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการก่อสร้างสระว่ายน้ำและสนามกีฬา (3 ก.ค. 2551)
บรรยายให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา" (2 ก.ค. 2551)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (2 ก.ค. 2551)
พิธีปฎิญาณตนลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (2 ก.ค. 2551)
ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (2 ก.ค. 2551)
ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (2 ก.ค. 2551)
ประชุมคณะกรรมการ Open House ครั้งที่ 2/2551 (2 ก.ค. 2551)
การประชุมย่อยคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2551 (2 ก.ค. 2551)
ประชุมคณะกรรมการและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ (2 ก.ค. 2551)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 8/2551 (1 ก.ค. 2551)
ห้องสมุด EP ร่วมกับสำนักพิมพ์ Scholastic จัดงาน Scholastic Book Fair 2008 (1 ก.ค. 2551)
บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สคาบเรียนที่ 8 ระดับประถมศึกษาของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT. - Bell (1 ก.ค. 2551)
บริษัท TRANE มาให้ความรู้เรื่อง ทักษะและวิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศระบบ Chiller แก่บุคลากรงานเทคนิค (30 มิ.ย. 2551)
การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในสัปดาห์ให้ความรู้และการป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา (30 มิ.ย. 2551)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดหวัดใหญ่ (30 มิ.ย. 2551)
การเข้าร่วมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2551 (30 มิ.ย. 2551)
ประกวดแข่งขันแต่งเพลงรักแม่ (28 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชนและงานอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 /2551 (27 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 5/2551 (26 มิ.ย. 2551)
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2551 (26 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสระว่ายน้ำ ครั้งที่ 1/2551 (26 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ Open house ครั้งที่ 1/2551 (25 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 - 10.30 น ณ. ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (25 มิ.ย. 2551)
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ (25 มิ.ย. 2551)
คณะครูเข้าอวยพรวันเกิดภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา (25 มิ.ย. 2551)
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 (24 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 7/2551 (24 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2551 (24 มิ.ย. 2551)
พิธีเปิดสัปดาห์ให้ความรู้และการป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา (24 มิ.ย. 2551)
ประชุมเตรียมจัดการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ครั้งที่ 3 (24 มิ.ย. 2551)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (24 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่1/51 (24 มิ.ย. 2551)
สอบสัมภาษณ์ครูต่างชาติ (23 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1-2 (23 มิ.ย. 2551)
การคัดเลือกผู้ควบคุมวงโยธวาทิต (23 มิ.ย. 2551)
การอบรมเรื่อง "การดูแลและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน" ให้แก่คณะครู (21 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่1/2551 (20 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานนิเทศการสอน ครั้งที่ 1/2551 (20 มิ.ย. 2551)
กิจกรรมชมรมนักเรียนคาทอลิก (20 มิ.ย. 2551)
ประชุมครูคำสอนครั้งที่ 2/2551 (20 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะครูแผนกการเงินครั้งที่ 4/2551 (20 มิ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2551 (19 มิ.ย. 2551)
งานสระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประชุมบุคลากรสระว่ายน้ำ (19 มิ.ย. 2551)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ร่วมกิจกรรม "โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ชุด รวมพลังพิทักษ์โลก" (18 มิ.ย. 2551)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมบันทึกเทปในรายการดิสคัฟเวอรี่ "ช่วงทีวีไทยแคมปัสทัวร์" (18 มิ.ย. 2551)
การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ (18 มิ.ย. 2551)

|<  << 225 226 227 228 229 230 231  >>   >|