Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

อบรม Backward Design By MAC กับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ E-Book (29 พ.ย. 2551)
การอบรมในหน่วยงานเรื่องการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และการส่งFAX (28 พ.ย. 2551)
การตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสตสมภพ (28 พ.ย. 2551)
นักเรียนแกนนำต้านสิ่งเสพติด อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสิ่งเสพติดให้กับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ และโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ (28 พ.ย. 2551)
การแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2551 (28 พ.ย. 2551)
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 กิจกรรมสายสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (27 พ.ย. 2551)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551 (27 พ.ย. 2551)
บรรยากาศการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 (26 พ.ย. 2551)
กิจกรรมบ้านสายสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1 (26 พ.ย. 2551)
นักเรียนแกนนำต้านสิ่งเสพติด อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสิ่งเสพติดให้กับโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนวัดศาลาแดง) (26 พ.ย. 2551)
กิจกรรมงานสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551 (25 พ.ย. 2551)
การอบรม เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยชั้นเรียน" (25 พ.ย. 2551)
มอบรางวัลครูดีเด่น (25 พ.ย. 2551)
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พ.ย. 2551)
งานกีฬาโครงการพิเศษ ดูงานที่ประเทศสิงค์โปร์ (25 พ.ย. 2551)
นักเรียนแกนนำต้านสิ่งเสพติด อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสิ่งเสพติดให้กับโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนบางเชือกหนัง) (25 พ.ย. 2551)
ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พ.ย. 2551)
การอบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร (25 พ.ย. 2551)
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 6 ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี – สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล (25 พ.ย. 2551)
มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ป่น แนะแนวการสมัครทุนการศึกษา (24 พ.ย. 2551)
การแข่งขันดนตรี Acoustic ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 รายการ "ห้องเรียนสีเขียว" จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (24 พ.ย. 2551)
วงสตริงคอมโบของโรงเรียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศงานประกวดดนตรี จัดโดยโรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง (24 พ.ย. 2551)
การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ACT CHEERLEADER COMPETITION 2008 (24 พ.ย. 2551)
การอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย ICT (24 พ.ย. 2551)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 1-4 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคปัจจุบัน" (24 พ.ย. 2551)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 10 (24 พ.ย. 2551)
พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ม.ปลาย (21 พ.ย. 2551)
นักกีฬาร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี รุ่นอายุ18 ปี ชนะเลิศฟุตบอลรายการ " วันวิชาการ 70 ปี ACC " (20 พ.ย. 2551)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ และ การขอรับทุน (19 พ.ย. 2551)
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (17 พ.ย. 2551)
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หลักสอง ให้ความรู้เรื่องการจราจร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (17 พ.ย. 2551)
ปรับปรุงสนามกรีฑา (14 พ.ย. 2551)
ผลการแข่งขันการบรรเลงดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (13 พ.ย. 2551)
รายงานผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนประเภทบุคคล ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2551 (13 พ.ย. 2551)
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (13 พ.ย. 2551)
ประชุมผู้ปครองนักเรียน ม.3 เรื่องการเรียนต่อในระดับ ม.4 และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2551 (12 พ.ย. 2551)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6 เรื่องการเรียนต่อในระดับ ม.1 และรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 (12 พ.ย. 2551)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2551 (12 พ.ย. 2551)
คุณครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร" (12 พ.ย. 2551)
ประชุมหัวหน้าพนักงานอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (11 พ.ย. 2551)
ใช้แหล่งเรียนรู้ บ้านดำรงไทย สำหรับการจัดการเรียนการสอน (11 พ.ย. 2551)
ประชุมหน่วยงานสังกัดผู้อำนวยการ (11 พ.ย. 2551)
การปรับปรุงห้องเรียนดนตรี อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีฯ (11 พ.ย. 2551)
การเข้าร่วมพิธีมิสซาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (10 พ.ย. 2551)
พระมหามงคล วรธัมมวาที บรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (8 พ.ย. 2551)
การประกวดดนตรี FATIMA MUSIC AWARDS ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบที่สอง (7 พ.ย. 2551)
ภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมกรีฑาสีประจำปี 2551 (7 พ.ย. 2551)
พระมหามงคล วรธัมมวาที บรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (6 พ.ย. 2551)
สรุปการแข่งขันประเภททีมกีฬาแบดมินตันนักเรียนสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2551 (5 พ.ย. 2551)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดามิสอัญชลี โชระเวก (4 พ.ย. 2551)

|<  << 225 226 227 228 229 230 231  >>   >|