Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

EP students wrap up their 3-day event with prizes and speeches! (15 ก.ย. 2561)
ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินโครงการ"The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2561 (14 ก.ย. 2561)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (14 ก.ย. 2561)
ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนคาเบรียลและคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมาศึกษาดูงานโภชนาการ (14 ก.ย. 2561)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา (14 ก.ย. 2561)
ภาพกิจกรรมโครงการ 100 Plus Basketball School Tour ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี (14 ก.ย. 2561)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (14 ก.ย. 2561)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ปีการศึกษา 2561 (14 ก.ย. 2561)
กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (14 ก.ย. 2561)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน (14 ก.ย. 2561)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (14 ก.ย. 2561)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค 70 ปี SLCจัดโดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเฉรา (14 ก.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ย. 2561)
EP Experience G.1-3 2018 (13 ก.ย. 2561)
CC61-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive (13 ก.ย. 2561)
EP : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณวพรรธน์ เสตถี ชั้น ป.6A เลขประจำตัว 25775 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 (13 ก.ย. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและสุขอนามัยนักเรียนประจำเดือนกันยายน (12 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (12 ก.ย. 2561)
IEP : Classroom Observation (12 ก.ย. 2561)
STEM: กิจกรรม STEM EDUTAINMENT (12 ก.ย. 2561)
การรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนประจำปีการศึกษา 2561 (12 ก.ย. 2561)
EP EP Experience G.7-9 2018 (12 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2561 (11 ก.ย. 2561)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิง หญิงปวริศา ศรีอยู่ยงค์ แผนการเรียน English Program ในการเข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติ 2018 (11 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และ 7 ปีการศึกษา 2561 (11 ก.ย. 2561)
กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2561 (10 ก.ย. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (10 ก.ย. 2561)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ แผนการเรียน English Program ในการเข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติ 2018 (10 ก.ย. 2561)
งานสภานักเรียน ตัวแทนครูและคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค (10 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (10 ก.ย. 2561)
ป.4 : กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน (10 ก.ย. 2561)
Music: นักเรียนสหศิลป์ดนตรีและการแสดงเข้าร่วมงาน Open House (10 ก.ย. 2561)
งานคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม 2561 (10 ก.ย. 2561)
EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ ในการเข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติ 2018 (10 ก.ย. 2561)
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (10 ก.ย. 2561)
พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษประจำปี 2561 (10 ก.ย. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (9 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (9 ก.ย. 2561)
งานแนะแนว : เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ Stanford (8 ก.ย. 2561)
งานแนะแนะ : เข้าร่วมงานรับมอบมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมเครือข่ายดีเด่นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (8 ก.ย. 2561)
EP: EP Experience G.1-3 2018 (8 ก.ย. 2561)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : จิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร (8 ก.ย. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 (7 ก.ย. 2561)
การแข่งขันคัดลายมือ หัวข้อ "ดอกมะลิและแม่ของฉัน" ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ย. 2561)
งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ย. 2561)
งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน ป.3-ป.6 (ครั้งที่ 1) ปี 2561 (7 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2,5,6 และ 8 ปีการศึกษา 2561 (7 ก.ย. 2561)
งานแนะแนว : แนะแนวแผนการเรียนบริหารธุรกิจ ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (6 ก.ย. 2561)
Theophane Learning Space ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ เดือนกันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)
พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานผลการแข่งขัน รายการ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (6 ก.ย. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|