Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562 (12 ก.ย. 2562)
กิจกรรมอบรมหน้าแถว ระดับชั้น ป.1 (12 ก.ย. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษา STEM Kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (11 ก.ย. 2562)
IFSC Youth World Climbing Championship 2019-Arco (ITALY) (10 ก.ย. 2562)
Asian K Climbing Championship 2019-Beijing (CHINA) (10 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 (10 ก.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.1 และ ป.2 (10 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักกีฬาสแต็ค (10 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาสแต็ค รายการ ชิงแชมป์ประเทศ คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย (10 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาสแต็ครายการวันวิชาการ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (10 ก.ย. 2562)
Building : ติดตั้งพัดลมเพดาน Big Celling Fan 8 ใบพัด (9 ก.ย. 2562)
Building : ปรับปรุงห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 (9 ก.ย. 2562)
Building : ปรับปรุงห้องประชุมยอห์นแมรี่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน (9 ก.ย. 2562)
Building : ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง สระว่ายน้ำ อาคารเทิดเทพรัตน์ (9 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ นักบุญหลุยส์ มารีฯ และแม่พระในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (9 ก.ย. 2562)
Building : โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เสาไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณโรงเรียน (7 ก.ย. 2562)
Building : ปรับปรุงพื้นผิวถนนโซนพื้นที่ด้านหน้าอาคารจอดรถ ถึง อาคารสปอร์ตอารีน่า (7 ก.ย. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ ACS CUP ครั้งที่ 17 รุ่น 18 ปี (6 ก.ย. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (6 ก.ย. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 16 ปี ก ประจำปี 2562 (6 ก.ย. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (6 ก.ย. 2562)
นศท.จิตอาสาทำความดี กลุ่มที่ 4 (6 ก.ย. 2562)
พี่ประธานนักเรียนแนะนำการใช้โทรศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (5 ก.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำเดือนกันยายน (5 ก.ย. 2562)
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (5 ก.ย. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (5 ก.ย. 2562)
นศท.อาสาช่วยเหลืองานจราจร (5 ก.ย. 2562)
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยากรุงเทพ (4 ก.ย. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (4 ก.ย. 2562)
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (4 ก.ย. 2562)
ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.3 (4 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2562 (4 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 (3 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (3 ก.ย. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอน STEM kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3 ก.ย. 2562)
การแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งานวันวิชาการสัมพันธ์ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา (2 ก.ย. 2562)
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 (2 ก.ย. 2562)
นศท.อาสาทำความดี ณ พุทธมณฑล (2 ก.ย. 2562)
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2 ก.ย. 2562)
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ม.5 (31 ส.ค. 2562)
กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 (31 ส.ค. 2562)
EP: Certificate of commendation Award to: Mr.Amornpong Asawapongpullkit G.11A (31 ส.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (30 ส.ค. 2562)
การประชุมครูส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (29 ส.ค. 2562)
นศท.อาสาทำความดีช่วยเหลืองานจราจร (29 ส.ค. 2562)
โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (28 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 (28 ส.ค. 2562)
นักเรียนชมรมMuseum of Inspiration ชมพิพิธภัณฑ์ Woodland เมืองไม้ แฟนตาซี (27 ส.ค. 2562)
CC62-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive (27 ส.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|