Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

อธิการพบนักเรียน ป.3 (20 ก.ค. 2561)
เข้าพบรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอาจารย์ จากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (20 ก.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนประจำเดือนกรกฏาคม (20 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี รอบแรก นัดที่5 (19 ก.ค. 2561)
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (19 ก.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2-3 (19 ก.ค. 2561)
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 (18 ก.ค. 2561)
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (18 ก.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดอบรม "การพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ" (18 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (18 ก.ค. 2561)
IEP : Outdoor Activity - Advanced Word Search Relay (18 ก.ค. 2561)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ชีววิทยา (18 ก.ค. 2561)
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ ฟุตบอลโลก (18 ก.ค. 2561)
ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ (18 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 18 ปี รอบแรก นัดที่5 (18 ก.ค. 2561)
IEP : Peer Observation (18 ก.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ (17 ก.ค. 2561)
งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (17 ก.ค. 2561)
เปิดประชุมกอง การเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (17 ก.ค. 2561)
งานแสดงออก Friday Morning Showcase (17 ก.ค. 2561)
งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครู และเจ้าหน้าที่) ปีการศึกษา 2561 (17 ก.ค. 2561)
งานแสดงออก Friday Morning Showcase (17 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี รอบแรกนัดที่ 4 (17 ก.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการไหว้เดือนกรกฏาคม (16 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 (16 ก.ค. 2561)
ตะกร้าคณะ: การศึกษาดูงานตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ณ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า (16 ก.ค. 2561)
EP Red Letter Days 2018 (16 ก.ค. 2561)
IEP: Subtraction Pyramid P.2 (16 ก.ค. 2561)
IEP: Outdoor Activity - Asking Questions and Making Polite Requests (16 ก.ค. 2561)
STEM :: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เข้ารับของที่ระลึกจากภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (15 ก.ค. 2561)
STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2561)
ตะกร้าคณะ:บรรยากาศกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์ของนักเรียนชั้น ม.4-5 ครั้งที่ 4 (14 ก.ค. 2561)
ตรวจเช็คสภาพยางและแอร์รถตู้รับส่งนักเรียน (14 ก.ค. 2561)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ (14 ก.ค. 2561)
มอบรางวัลการจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (14 ก.ค. 2561)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี (14 ก.ค. 2561)
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (13 ก.ค. 2561)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการนิเทศการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (13 ก.ค. 2561)
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (13 ก.ค. 2561)
อธิการ พบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2561 (13 ก.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (13 ก.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 2561 รุ่นอายุ 18 ปี (13 ก.ค. 2561)
งานแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 (12 ก.ค. 2561)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (12 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี นัดที่ 4 (12 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา (12 ก.ค. 2561)
EP Extreme SAT: Bounce into Summer! 2018 (12 ก.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี รอบรองชนะเลิศ (12 ก.ค. 2561)
ภาพการประกวดจัดบอร์ดเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ตของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ก.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (11 ก.ค. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|