Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี สัปดาห์ที่ 9 (18 ก.พ. 2562)
Asia K Championship 2018-Bangkok (18 ก.พ. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนธันวาคม และนักเรียนที่แต่งกายดีตลอดทั้งปี ให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (18 ก.พ. 2562)
งานตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียน ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (18 ก.พ. 2562)
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี สัปดาห์ที่ 9 (18 ก.พ. 2562)
STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (18 ก.พ. 2562)
ผลการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี สัปดาห์ที่ 9 (18 ก.พ. 2562)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน Bell (16 ก.พ. 2562)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน Bell (16 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี3 ประจำปีการศึกษา 2561 (16 ก.พ. 2562)
มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 (16 ก.พ. 2562)
EP English Program celebrates the last of its Red Letter Days. (16 ก.พ. 2562)
มอบรางวัลนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ด้านความซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (16 ก.พ. 2562)
รางวัลเชิดชูเกียรติของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ด้านวิชาการหรือโอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ผลงานระดับประเทศ) (16 ก.พ. 2562)
ภาพกิจกรรมมอบรางวัล First Place และ Teacher's Prize ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน Bell (15 ก.พ. 2562)
มอบรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว การทำความเคารพ และการรักษาความสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (15 ก.พ. 2562)
งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน (15 ก.พ. 2562)
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล รายการออมสิน (ไทยลีก 4) สัปดาห์ที่ 1 (15 ก.พ. 2562)
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 19 ปี สัปดาห์ที่ 8 (15 ก.พ. 2562)
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 17 ปี สัปดาห์ที่ 8 (15 ก.พ. 2562)
IEP CLASH of TALENTS 2019 (15 ก.พ. 2562)
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 15 ปี สัปดาห์ที่ 8 (15 ก.พ. 2562)
ตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอล Thailand Youth League รุ่น 13 ปี สัปดาห์ที่ 8 (15 ก.พ. 2562)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี (14 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี2 ประจำปีการศึกษา 2561 (14 ก.พ. 2562)
งานแนะแนว : อบรมความรู้ ในหัวข้อ Music Therapy (13 ก.พ. 2562)
ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (12 ก.พ. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลกิจกรรมยกย่องนักเรียนด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และความซื่อสัตย์ (12 ก.พ. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องนักเรียนประพฤติดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ (12 ก.พ. 2562)
กิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (12 ก.พ. 2562)
EP Students go wild at Playmondo! (12 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2561 (12 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery (11 ก.พ. 2562)
นักเรียนชมรม ACT MEDIA ร่วมกับบริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรม Workshop การถ่ายภาพ กับกล้อง Panasonic Lumix (11 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery (11 ก.พ. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต (11 ก.พ. 2562)
**ห้องสมุด Theophane Learning Space Happy Valentine's Day (11 ก.พ. 2562)
งานแนะแนว : งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ (11 ก.พ. 2562)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประชุมเตรียมความพร้อม ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (11 ก.พ. 2562)
มอบเกียติบัตรยกย่องนักเรียนด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ และการแต่งกายดี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม ปีการศึกษา 2561 (11 ก.พ. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (8 ก.พ. 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ (8 ก.พ. 2562)
ศึกษาดูงาน TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ของศูนย์วิทยบริการ (8 ก.พ. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: แจ้งผลการแข่งขันรายการ SGLC English Competition ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (8 ก.พ. 2562)
กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (8 ก.พ. 2562)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: สรุปผลการแข่งขันในรายการ RSU English Language Contest 2018 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต (8 ก.พ. 2562)
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (7 ก.พ. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีวินัย และด้านเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 2562 (7 ก.พ. 2562)
งานแนะแนว : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 ก.พ. 2562)
กิจกรรม ACT Super Strong Challenge 2019 (6 ก.พ. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|