Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ประชุมร่วมไตรภาคี (5 ก.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (5 ก.ย. 2561)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (5 ก.ย. 2561)
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (4 ก.ย. 2561)
กรีฑาสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (4 ก.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน STEM Kids ประจำปี 2561 (4 ก.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (3 ก.ย. 2561)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโร้ดโชว์ โซเชี่ยล มีดี กับฟู๊ดดี้ดี (3 ก.ย. 2561)
งานสภานนักเรียน เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม จัดโครงการ Movie and Discussion (3 ก.ย. 2561)
EP :student spins an award-winning tale (3 ก.ย. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 ก.ย. 2561)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี (3 ก.ย. 2561)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี (3 ก.ย. 2561)
ชนะเลิศฟุตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี (3 ก.ย. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (2 ก.ย. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (2 ก.ย. 2561)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะภราดา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว (31 ส.ค. 2561)
พิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี (31 ส.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี รอบรองชนะเลิศ (30 ส.ค. 2561)
ม. 4_ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยประจำเดือนสิงหาคม (30 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ของเดือน สิงหาคม 2561 (29 ส.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม (29 ส.ค. 2561)
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (29 ส.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 (29 ส.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 (28 ส.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม (28 ส.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี รอบรองชนะเลิศ (28 ส.ค. 2561)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ให้กับนักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (28 ส.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เย็บ-ปัก โครงการ Extreme SAT 2018 (วันเสาร์) (27 ส.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2561 (27 ส.ค. 2561)
ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและสุขอนามัยนักเรียนประจำเดือนสิงหาคม (27 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การแข่งขัน CUD Speech Contest (27 ส.ค. 2561)
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี (27 ส.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (27 ส.ค. 2561)
ตะกร้าคณะ : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แนะนำประสบการณ์ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมปลาย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 (27 ส.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (27 ส.ค. 2561)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2561 (27 ส.ค. 2561)
STEM: กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าว และ ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม (26 ส.ค. 2561)
EP การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน English Program ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 2018 (25 ส.ค. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 (25 ส.ค. 2561)
IEP : จัดสัมมนาให้คุณครูต่างชาติในหัวข้อ 'Promoting the 21st Century Skills: Bridging the Digital Gap' โดย Asst. Prof. Dr Atipat Boonmoh (24 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : Story Telling Competition 1/2018 (24 ส.ค. 2561)
นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 (24 ส.ค. 2561)
การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนจิตอาสา (24 ส.ค. 2561)
การอบรม สัมมนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (24 ส.ค. 2561)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากท่านผู้อำนวยการ (24 ส.ค. 2561)
ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ มวก. นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี รอบรองชนะเลิศ (24 ส.ค. 2561)
ตรวจหลักฐานนักกีฬา กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันฯ ครั้งที่ 16 (23 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี : อบรมการทำพวงกุญแจและทบทวนการใช้จักรเย็บผ้า (23 ส.ค. 2561)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: การอบรมหัวข้อ Promoting the 21st Century Skills: Bridging the Digital Gap โดย Asst. Prof. Dr Atipat Boonmoh (23 ส.ค. 2561)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|