Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

EP: Reach The Top: O-NET Preparation (27 ส.ค. 2562)
แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปียนชิพ 2019 ครั้งที่ 18 (27 ส.ค. 2562)
นศท.จิตอาสาช่วงเช้า (27 ส.ค. 2562)
งานตรวจสุขภาพบุคลากร (ครูและเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2562 (27 ส.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (26 ส.ค. 2562)
ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2562 (26 ส.ค. 2562)
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 5 (26 ส.ค. 2562)
นศท.จิตอาสา (26 ส.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (25 ส.ค. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (25 ส.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 19 – 23 สิงหาคม 2562 (25 ส.ค. 2562)
งานแนะแนว : กิจกรรมตลาดนัดแนะแนว “Higher Education Fair 2019” (24 ส.ค. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (23 ส.ค. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (23 ส.ค. 2562)
งานแนะแนว : กิจกรรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา “วิธีการค้นหาสิ่งที่ลูกชอบและใช่” (23 ส.ค. 2562)
ภาพการประชุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ (22 ส.ค. 2562)
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (22 ส.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน กรกฎาคม (22 ส.ค. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2562 (21 ส.ค. 2562)
นักเรียน ป.3 ฝึกซ้อมแข่งวิ่งกรีฑาสี (21 ส.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (21 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (21 ส.ค. 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (20 ส.ค. 2562)
กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (20 ส.ค. 2562)
การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019 (19 ส.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2562. (19 ส.ค. 2562)
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (19 ส.ค. 2562)
STEM : การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ในงาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019 (18 ส.ค. 2562)
กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (18 ส.ค. 2562)
การแข่งขันจรวดร่อนไกล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (18 ส.ค. 2562)
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ (18 ส.ค. 2562)
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ด.ช.ธนกร ม.1/7 และ ด.ช.ชยางกูร ป.4/7 (18 ส.ค. 2562)
การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (17 ส.ค. 2562)
พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร (17 ส.ค. 2562)
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สัปดาห์ที่ 4 (17 ส.ค. 2562)
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (17 ส.ค. 2562)
STEM : การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Growth Mindset พัฒนาความคิด นำชีวิตสู่อนาคต” (16 ส.ค. 2562)
STEM: ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ประจำปีการศึกษา 2562 (16 ส.ค. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (16 ส.ค. 2562)
พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 2562)
นศท.จิตอาสา กลุ่มที่ 1 (15 ส.ค. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2562)
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 2562)
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (14 ส.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (14 ส.ค. 2562)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (14 ส.ค. 2562)
งานสวัสดิภาพนักเรียน ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (13 ส.ค. 2562)
Music : ผลการประกวดโครงการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับมัธยม) (13 ส.ค. 2562)
Music : ผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับประถม) (13 ส.ค. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5 6 7  >>   >|