[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2. ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
4. สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
5. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
6. ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา
7. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา รหัส 9-301
8. งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส
9. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
10. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สวันเสาร์
11. การเรียนการสอนดนตรี October Course
12. การเรียนการสอนดนตรี Summer Course
13. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา ในเวลา รหัส 9-302
14. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬานอกเวลา+วันเสาร์ รหัส 9-303
15. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา October Course รหัส 9-304
16. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course รหัส 9-305
17. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์ดนตรี
18. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ รหัส 9-306
19. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 9-307
20. ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปี รหัส 9-308
21. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
22. งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬาฯ 9-310
23. กิจกรรมจัดแข่งขันเทควันโด รหัส 9-321
24. ค่าจ้างครูอัตรจ้างรายปี
25. กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา รหัส 9-322
26. กิจกรรมจัดแข่งขันเทนนิส รหัส 9-323
27. กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324
28. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาปีนหน้าผา รหัส 9-331
29. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทนนิส รหัส 9-332
30. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด รหัส 9-333
31. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รหัส 9-334
32. กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา รหัส 9-335
33. พัฒนาการปฏิบัติงานระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
34. พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
35. งานบริหารงานสระว่ายน้ำ
36. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์ดนตรี
37. งานสอนว่ายน้ำ คอร์สหลังเลิกเรียน+วันเสาร์
38. จัดแสดงผลงานนักเรียน
39. ACT Music Exam
40. งานสอนว่ายน้ำ October Course
41. งานสอนว่ายน้ำ Summer Course
42. การจัดการเรียนการสอนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง
43. ห้องบันทึกเสียง และห้องซ้อมดนตรี
44. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานสระว่ายน้ำ
45. ซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
46. งานจัดซื้ออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ
47. งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
48. งานนักกีฬาสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
49. งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
50. งานค่ายเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำ
51. กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน
52. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
53. กิจกรรมมอบทุนลวสุต
54. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
55. กิจกรรมไหว้ครู
56. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
57. กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน
58. กิจกรรมโบว์ลิ่ง
59. กิจกรรมคริสต์มาส
60. กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน
61. 4-101 งานบริหารสำนักงาน
62. 4-103 งานจัดซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจหาสารเสพติด
63. 4-106 งานจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง
64. 4-104 งานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
65. 4-107 งานประสานหน่วยงายภายนอก
66. 4-108 งานสัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง
67. 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
68. พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี ACT Music Gifted
69. ACT Music Festival 2018
70. แสดงคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2561
71. ACT Music Awards 2018
72. Music Camp ครั้งที่ 8
73. วงโยธวาทิต
74. วงออเคสตร้า
75. คณะนักร้องประสานเสียง
76. วงดนตรีสตริงคอมโบ
77. วงดนตรีไทย