[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. งานดูแลทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
2. งานดูแลรักษาพืชพันธ์ไม้ภายในโรงเรียน
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
4. งานซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานสิ่งแวดล้อม
5. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
6. ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
7. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา รหัส 9-301
8. งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
9. งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส
10. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
11. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สวันเสาร์
12. งานส่งเสริมสุขภาพสมาชิก
13. การเรียนการสอนดนตรี October Course
14. การเรียนการสอนดนตรี Summer Course
15. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา ในเวลา รหัส 9-302
16. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬานอกเวลา+วันเสาร์ รหัส 9-303
17. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา October Course รหัส 9-304
18. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course รหัส 9-305
19. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์ดนตรี
20. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ รหัส 9-306
21. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 9-307
22. ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปี รหัส 9-308
23. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
24. งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬาฯ 9-310
25. กิจกรรมจัดแข่งขันเทควันโด รหัส 9-321
26. ค่าจ้างครูอัตรจ้างรายปี
27. กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา รหัส 9-322
28. กิจกรรมจัดแข่งขันเทนนิส รหัส 9-323
29. กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324
30. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาปีนหน้าผา รหัส 9-331
31. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทนนิส รหัส 9-332
32. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด รหัส 9-333
33. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รหัส 9-334
34. กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา รหัส 9-335
35. งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
36. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
37. สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
38. ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา
39. พัฒนาการปฏิบัติงานระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
40. พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
41. งานบริหารงานสระว่ายน้ำ
42. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์ดนตรี
43. งานสอนว่ายน้ำ คอร์สหลังเลิกเรียน+วันเสาร์
44. จัดแสดงผลงานนักเรียน
45. ACT Music Exam
46. งานสอนว่ายน้ำ October Course
47. งานสอนว่ายน้ำ Summer Course
48. การจัดการเรียนการสอนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง
49. ห้องบันทึกเสียง และห้องซ้อมดนตรี
50. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานสระว่ายน้ำ
51. ซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
52. งานจัดซื้ออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ
53. งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
54. งานนักกีฬาสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
55. งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
56. งานค่ายเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำ
57. กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน
58. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
59. กิจกรรมมอบทุนลวสุต
60. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
61. กิจกรรมไหว้ครู
62. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
63. กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน
64. กิจกรรมโบว์ลิ่ง
65. กิจกรรมคริสต์มาส
66. กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน
67. พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี ACT Music Gifted
68. ACT Music Festival 2018
69. แสดงคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2561
70. ACT Music Awards 2018
71. Music Camp ครั้งที่ 8
72. วงโยธวาทิต
73. วงออเคสตร้า
74. คณะนักร้องประสานเสียง
75. วงดนตรีสตริงคอมโบ
76. วงดนตรีไทย