[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ตารางถ่ายภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการยื่นเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (กรณีเบิกกับ สช.)
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการทำงานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
แจ้งวันเริ่มเรียน Bell Extra Course ภาคเรียนที่ 1/2017
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคลากร
จำหน่ายเสื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด
เมนูประจำเดือนพฤษภาคม 2560
โครงการ Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ต่อสัญญาผู้เข้าร่วมประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
Congratulate primary students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
การรับผลสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนโปรแกรม Bell
Congratulate G8-9 students who distinguished themselves by receiving an exceptional score on this year’s Cambridge English Language Assessment.
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น
ตรวจสอบสิ่งของสูญหาย ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT MUSIC EXAM 2017
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
ACT Fitness Center จัดโปรโมชั่นต้อนรับ Summer Course 2017
แจ้งรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2560
แจ้งกำหนดวันประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course 2017
ACT Fitness Center จัดคลาส Group Exercise ในช่วง Summer Course 2017
ขอแสดงความยินดีกับ นิติธรรม ศิริสินธุ์ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ตารางกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS นานาชาติ
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนักเรียนกรมพลศึกษา
การให้บริการเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2560
รับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACT Music Gifted ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ในเวลา 16.30 น.
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชวนนักเรียนชายที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Summer Course 2017
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ ACT-Bell Summer Course 2017
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งกำหนดการปรับปรุงการให้บริการระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการ (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
EP: Content Summaries For Final2/59 Exam G.1-9
อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ในหัวข้อ "เทคนิคการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย"
ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

    1 2 3 4  >   >|