[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 3
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานายเจริญ คำภักดี
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2559 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
แนะนำนักศึกษาฝึกสอน ประจำเดือนมกราคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มาออกกำลังกายมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2559
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปฏิมากร ศรีนาคา
แจ้งงดการเรียนการสอนโครงการ Extreme Sat ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
รายการเมนูอาหารประจำเดือนมกราคม 2560 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2559 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
Sport Highlight Basketball สัมภาษณ์ ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ACEP SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 1
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ปีการศึกษา 2560
เปิดจองร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2016
สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียน ป.1 และ ป.6
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มาออกกำลังกายมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2559
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสจิราพร คุณาบุตร
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่
ขอแนะนำนักศึกษาฝึกสอนจีน
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีสิทธิ์สมัคเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.ประจำปีการศึกษา2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2560 หลักสูตรEP
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2560 หลักสูตรสามัญ
สรุปผลการแข่งขัน ACT Bowling 2016 เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
กำหนดการยื่นเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (กรณีเบิกกับ สช.)
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
แจ้งเลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์
โปรโมชั่น ACT Fitness Center
รายการเมนูอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ครัวครู ครัวเด็ก ครัวกลางและครัวต้นสน อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
ขอแนะนำนักศึกษาฝึกสอน ประจำเดือนตุลาคม 2559
แจ้งวันเริ่มเรียน Bell Extra Course 2/2016
การเรียนคอร์สเรียนดนตรีนอกเวลาเทอม 2 /2559
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสวันเพ็ญ หอมจะบก
แจ้งปรับเปลี่ยนราคาคอร์ส Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2559
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2016
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสกรรณิกา พูลทรัพย์ และนางศิริพันธ์ อ่อนคำ
ผลการแข่งขันปีหน้าผา Asian Youth Championship-Tehran ( lRl ) 2016 2016 ณ.ประเทศอิหร่าน
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน“ ACT Bowling 2016 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แจ้งวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งกำหนดเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศใหญ่ประจำปี
การเก็บตัวนักเรียนกีฬา กรีฑา ในเครือมูลนิธิฯ

    1 2 3 4  >   >|