Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10649 : ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกะหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1110 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1100 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
()

รูปที่ 2 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/1
()

รูปที่ 3 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/2
()

รูปที่ 4 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/3
()

รูปที่ 5 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/4
()

รูปที่ 6 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/5
()

รูปที่ 7 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/6
()

รูปที่ 8 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/7
()

รูปที่ 9 บอร์ด ไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8
()

รูปที่ 10 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ร่วมไว้อาลัยพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
()

รูปที่ 11 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ร่วมไว้อาลัยพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
()
  1