Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10708 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันพุธ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ท้องสนามหลวง

มิสมณีรัตน์  ธรารักษ์สมบัติ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นำนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปปฎิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณด้านนอกพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังร่วมกิจกรรม จิตอาสา ตั้งเต็นท์บริจาคสิ่งของ  ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 288 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ  มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 752 ครั้ง (Login 36 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 716 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15