Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10750 : MOU2559-ฝ่ายวิชาการ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์  ผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียน เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พรพิมล    ปวงนิยม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 898 ครั้ง (Login 39 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 859 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2