Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10858 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โอกาสครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โอกาสครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ประกอบพิธีโดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 198 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)    ชมรม ACT Media          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 927 ครั้ง (Login 87 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 840 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10