Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11065 : โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดโครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 19  มีนาคม 2560  โดยมี ภราดา ดร. วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย ประธานโครงการให้เกียรติร่วมพิธีปลงผมและบรรพชาสามเณรในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอสสัมชัญธนบุรีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 490 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 951 ครั้ง (Login 38 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 913 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25