Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11116 : ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน คอร์ส การเย็บ - ปัก (จักรเย็บผ้า) Summer Course 2017 สัปดาห์ที 3 – 4

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คอร์ส การเย็บ - ปัก (จักรเย็บผ้า) สัปดาห์ที 3 - 4  Summer Course 2017  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2017 ณ ห้องหัตถกรรม อาคาร Golden Jubeeli เนื้อหาที่เรียนรู้ คือ การเย็บชิ้นงาน "กระเป๋าใส่โทรศัพท์"

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 73 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วิไลพร    ศิลางาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิไลพร    ศิลางาม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 558 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 548 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4