Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11333 : กุหลาบเวียงพิงค์ ด้วยรักและภักดี ถวายในหลวง ร.๙

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับสำนักงานเขตบางแค ดำเนินกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "กุหลาบเวียงพิงค์ ด้วยรักและภักดี ถวายในหลวง ร.๙" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเพื่อร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 91 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม  มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี  มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 755 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 728 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5