Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11350 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี" ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับฝ่ายปกครองจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 79 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 228 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 220 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4