Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11351 : กิจกรรมชมรมMuseum ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนชมรม Museum of  Inspiration ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำชมและให้ความรู้โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะประจำชาติ  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ประวัติแห่งศิลปะไทย งานประณีตศิลป์ ฯลฯ เป็นการสืบสานให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 165 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 189 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 176 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9