Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11409 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี “นวัตกรรมสีเขียว "

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำนวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ นายชยุตม์  งามเอกอุดมพงศ์ ม.6/4 นายธีรวัฒน์  อนุเคราะห์ดิลก ม.6/8  ควบคุมแลฝึกซ้อมโดย มาสเตอร์ศุภโชติ  ศิระพุฒิภัทร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 288 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 276 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3