Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11548 : กิจกรรมสัมพันธ์ รวมพลังสามัคคี ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ  ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต และกิจกรรมรวมพลังสามัคคี ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ ณ สวนกาญจนาภิเษก ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสมาคมฯ นักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก สามัคคี และอบอุ่น 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 178 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1017 ครั้ง (Login 68 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 949 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9