Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11813 : งานอภิบาลนำนักเรียนแสดงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 (ครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต)

งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน ครู 1 คน เข้าร่วมแสดงชุด “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี” ด้วยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดงาน “ชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2”  เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ของพระนางมารีย์แห่งฟาติมา และร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 (ครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต) ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 365 ครั้ง (Login 25 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 340 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3