Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11819 : จิตอาสาเฉพาะกิจ งานอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำนักเรียนโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน และครูผู้ดูแลจำนวน 4 คน ปฏิบัติภารกิจงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) นำโดยหัวหน้าทีมจิตอาสาฯ นายภคพล  ชิตวิทยะ ผู้ประสานงานการอำนวยความสะดวกและต้อนรับประชาชนผู้มาร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้นางสุรีย์  วาดเขียน ผู้อำนวยการเขตบางแคและคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 92 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์  มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 662 ครั้ง (Login 43 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 619 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5