Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11832 : กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9

กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้นำลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 45 คนและผู้กำกับ จำวน 5 คน เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 ณ วัดเทวราชกุญชร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 115 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ  มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์  มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์  มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์  มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 751 ครั้ง (Login 37 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 714 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6