Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12336 : กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าห้อง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าห้อง ในห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตึกราฟาแอล ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในห้องเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์  มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์  มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์  มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น  มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ  มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม  มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม  มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์  มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง  มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา  มิส  นฤมล    ไทยถาวร  มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ  มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์  มิส  นารถลดา    ชมภูศรี  มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา  มิส  Mary Grace    Abueva  มิส  Kathleen Anne Regalado Layson          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 543 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 535 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1