Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12370 : ประชุมคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2561

มาสเตอร์ประเทือง  โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 เพื้อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของระดับชั้นและการดำเนินงานด้านระเบียบวินัยนักเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียน ป.5/8 อาคารอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 222 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 222 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1