Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12371 : รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยฝ่ายธุรการ-การเงิน ดำเนินการรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 65 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 661 ครั้ง (Login 56 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 605 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4